En kvinna och två män har ett möte.

Redovisa forskningsprojekt

Du ska skicka in en slutredovisning till Brottsoffermyndigheten när forskningsprojektet är avslutat.

Fortsättningsbidrag

Vid fleråriga forskningsprojekt redovisar du föregående projektår samtidigt som du skickar in en ny ansökan. Du behöver alltså inte göra en separat redovisning.

Slutredovisning

Slutredovisningen ska innehålla:

1. Projektets ursprungliga syfte, frågeställningar, genomförande och metod samt eventuella ändringar under projekttiden.

2. En ekonomisk redovisning över samtliga projektår.

3. En populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten.

4. Eventuell publicering av projektresultaten, till exempel artiklar, konferensbidrag och avhandlingar. Bifoga även publicerade arbeten.

Det enklaste sättet att redovisa är via vårt elektroniska redovisningsformulär. Om du vill skicka redovisningen till ekonomiansvarig behöver du ange hens namn, personnummer och e-postadress.

Om det inte är möjligt att skicka redovisningen vidare till den som är ekonomiansvarig för elektronisk signering, kan en ekonomisk redovisning som undertecknas av ekonomiansvarig kompletteras via post till:

Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 Umeå

Om du inte har möjlighet att redovisa elektroniskt kan du fylla i nedanstående blankett.

Skicka redovisningen tillsammans med bilagor via e-post till brottsofferfonden@brottsoffermyndigheten.se. Den sista sidan ska du underteckna och skicka in via post tillsammans med en ekonomisk redovisning som är undertecknad av den som är ekonomiansvarig. Skicka dokumenten med post till:

Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 Umeå