En forskare som sitter och arbetar på ett bibliotek. Bakom forskaren sitter två studenter som arbetar vid varsin dator.

Sök forskningsmedel

Det går att söka medel från Brottsofferfonden två gånger per år, senast den 1 april eller senast den 1 oktober. Beslutet kommer i juni om du ansöker i april och i december om du ansöker i oktober.

Brottsofferfonden stödjer forskning som ska bedrivas och förvaltas vid ett universitet, en högskola, ett forskningsinstitut eller en myndighet med forskningsuppdrag i Sverige. För att vara huvudsökande i en ansökan om forskningsbidrag måste du ha avlagt doktorsexamen senast vid tiden för sista ansökningsdag.

Forskningsprojekt kan finansieras upp till tre år. Beslut om fördelning av medel fattas för ett år i taget. Du måste därför göra en ansökan om fortsättningsbidrag för varje projektår om du ansöker för ett tvåårigt eller treårigt projekt. För projekt som pågår i maximalt 18 månader räcker det med en ansökan.

Ansök via webben

Det enklaste sättet att söka medel är via webben. För webbansökan behövs en personlig e-legitimation. Om du inte kan göra en webbansökan går det bra att använda Brottsofferfondens ansökningsblankett i pdf-format.

Om du sparar en webbansökan finns den kvar i fem dagar. Observera att informationen inte sparas automatiskt i ansökan. Du behöver därför komma ihåg att spara genom att trycka på spara-funktionen i ansökningsformuläret.

När du har fyllt  i din webbansökan  skriver du ut sammanfattningen från webbformuläret.

Sammanfattningen ska undertecknas av huvudsökande och prefekt eller motsvarande och skickas till:

Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 Umeå

Det går också bra att du skickar ansökan för signering till prefekt eller motsvarande elektroniskt. För att kunna göra det behöver du personens fullständiga personnummer och e-postadress. När du har skickat ansökan till prefekten får hen ett e-postmeddelande med uppmaning om att logga in på Brottsoffermyndighetens Mina sidor. Hen kan där gå igenom ansökan och godkänna den, varpå ansökan skickas in till Brottsoffermyndigheten.

Ansökan måste signeras av prefekten inom 14 dagar från att hen mottagit e-postmeddelandet. Om ansökan inte signeras inom föreskriven tid kommer den att raderas och ansökningsprocessen måste göras om från början.

Observera att ansökan skickas in till Brottsoffermyndigheten först när ni båda har signerat ansökan.

Ansökningsblankett i pdf-format

Om du fyller i ansökningsblanketten som finns i pdf-format ska du skicka in ansökningshandlingarna och bilagor via e-post till registrator@brottsoffermyndigheten.se.

Följande bilagor ska skickas via e-post:

  • Projektbeskrivning

  • Budget

  • CV för huvudsökande

  • Eventuella andra bilagor, till exempel referenser och CV för medsökande

Skicka även ett exemplar av ansökningsblanketten, undertecknad av huvudsökande och prefekt eller motsvarande, till:

Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 Umeå