Sök fortsättningsbidrag

Du måste göra en ansökan om fortsättningsbidrag för varje projektår om du ansöker för ett tvåårigt eller treårigt projekt.

Du gör en ansökan om fortsättningsbidrag genom att fylla i det ordinarie ansökningsformuläret via webbansökan eller genom att fylla i en ansökningsblankett i pdf-format.

Bifoga följande dokument

Bifoga följande dokument via webbansökan eller via e-post till registrator@brottsoffermyndigheten.se:

  • En kopia av den ursprungliga projektbeskrivningen

  • En redogörelse för arbetet under året och eventuella resultat. En jämförelse ska göras med den ursprungliga ansökan och eventuella avvikelser ska redovisas

  • En ekonomisk delredovisning. En jämförelse ska göras med den ursprungliga budgeten och eventuella avvikelser ska redovisas

  • En kopia av den ursprungliga totalbudgeten för alla projektår

  • En plan för det kommande projektåret.

  • CV

Posta undertecknade dokument

Skicka följande via post till Brottsoffermyndigheten, Box 470, 901 09 Umeå:

  • Sammanfattningen från webbformuläret eller den ifyllda ansökningsblanketten i pdf-format undertecknad av prefekt eller motsvarande. Observera att om prefekten eller motsvarande har signerat ansökan tillsammans med dig i vår webbtjänst, behöver du inte skicka in ett undertecknande via vanlig post.

  • Den ekonomiska delredovisningen undertecknad av institutionens/organisationens ekonomiansvariga.