Kvinna med läsplatta

Få beslut

Brottsofferfondens handläggare granskar er ansökan och kontrollerar att den är komplett. De tar kontakt med er om det saknas uppgifter eller dokument, eller om ni till exempel behöver förtydliga er budget.

Ni får ett skriftligt besked

Det är Rådet för Brottsofferfonden som fattar beslut om fördelning av medel. Beslut i frågor om bidrag från Brottsofferfonden kan inte överklagas.

När beslutet är offentligt får ni ett skriftligt besked om er ansökan har beviljats medel eller inte. Beskedet skickas till huvudsökande. Brottsoffermyndigheten publicerar också en förteckning över de projekt som har beviljats medel här.

Brottsoffermyndigheten skriver kontrakt

Brottsoffermyndigheten skriver alltid kontrakt med de som beviljas medel. De personer som är behöriga att företräda verksamheten ska underteckna kontraktet.

Kontraktet innehåller allmänna villkor om hur ni ska genomföra och redovisa projektet. Det finns i vissa fall också särskilda villkor för projektet.

Då betalas projektbidraget ut

Brottsoffermyndigheten betalar ut projektbidraget som ett engångsbelopp när ni har skickat tillbaka det underskrivna kontraktet. Därefter tar det ungefär tre veckor innan beloppet finns på det konto som ni har angett i ansökan.