Projekt som beviljats medel hösten 2023

Observera att det endast är besked via brev som gäller som garanti för beviljade bidrag.

Alltid Sedd

19 000 kr

Grundutbildning för nya volontärer

Borås kommun, Stödcentrum för unga

8 860 kr

Informationsinsatser

Brottsofferjouren Blekinge

5 800 kr

Informationsinsatser

Brottsofferjouren Blekinge

11 500 kr

Grundutbildning för nya stödpersoner

Brottsofferjouren Blekinge

11 500 kr

Grundutbildning för nya stödpersoner

Brottsofferjouren Blekinge

131 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Blekinge tingsrätt 2024

Brottsofferjouren Borås/Sjuhärad

33 500 kr

Utåtriktat arrangemang på brottsoffertema

Brottsofferjouren Borås/Sjuhärad

160 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Borås tingsrätt 2024

Brottsofferjouren Fyrbodal

40 000 kr

Samverkanskonferens

Brottsofferjouren Fyrbodal

161 390 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Uddevalla och Vänersborgs tingsrätt 2024

Brottsofferjouren Helsingborg

17 875 kr

Grundutbildning för stödpersoner och vittnesstöd

Brottsofferjouren Helsingborg

40 000 kr

Utåtriktat arrangemang på brottsoffertema

Brottsofferjouren Huddinge-Botkyrka

66 125 kr

Utåtriktade arrangemang på brottsoffertema

Brottsofferjouren Jämtland

110 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Österunds tingsrätt 2024

Brottsofferjouren Landskrona Svalöv

9 908 kr

Tryckning av informationsmaterial

Brottsofferjouren Mellersta Dalarna

21 000 kr

Marknadsföring

Brottsofferjouren Mellersta Skåne

10 000 kr

Marknadsföring

Brottsofferjouren Mellersta Skåne

12 500 kr

Annonsering

Brottsofferjouren Mellersta Skåne

32 180 kr

Grundutbildning för tre verksamheter

Brottsofferjouren Mellersta Skåne

140 000 kr

Marknadsföring

Brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö

160 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Nacka tingsrätt 2024

Brottsofferjouren Nacka-Tyresö-Värmdö

25 000 kr

Vidareutbildning

Brottsofferjouren Nacka-Tyresö-Värmdö

40 000 kr

Annonsering

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland

47 000 kr

Förstudie

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland

69 375 kr

Vidareutbildningar

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland

80 000 kr

Annonsering

Brottsofferjouren Storgöteborg

33 269 kr

Grund- och vidareutbildning

Brottsofferjouren Storgöteborg

643 768 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Göteborgs tingsrätt 2024

Brottsofferjouren Sverige

13 000 000 kr

Verksamhetsbidrag 2024

Brottsofferjouren Södertälje

160 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Södertälje tingsrätt 2024

Brottsofferjouren Södra Halland

160 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Halmstad tingsrätt 2024

Brottsofferjouren södra Kalmar län

160 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Kalmar tingsrätt 2024

Brottsofferjouren Södra Stockholm

24 900 kr

Annonsering

Brottsofferjouren Södra Stockholm

51 800 kr

Grundutbildning för tre verksamheter

Brottsofferjouren Södra Stockholm

75 000 kr

Vidareutbildningar

Brottsofferjouren Södra Stockholm

599 194 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Stockholms tingsrätt 2024

Brottsofferjouren Södra Stockholm

610 709 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Solna tingsrätt 2024

Brottsofferjouren Södra Stockholm

650 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Södertörns tingsrätt 2024

Brottsofferjouren Umeåregionen

20 000 kr

Vidareutbildning

Brottsofferjouren Umeåregionen

44 000 kr

Marknadsföring

Brottsofferjouren Umeåregionen

160 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Umeå tingsrätt 2024

Brottsofferjouren Uppsala Län

7 000 kr

Utåtriktat arrangemang på brottsoffertema

Brottsofferjouren Uppsala Län

8 500 kr

Två grundutbildningar

Brottsofferjouren Värmland

65 000 kr

Två grund- och vidareutbildningar för stödpersoner och vittnesstöd

Brottsofferjouren Västernorrland

25 000 kr

Vidareutbildning

Brottsofferjouren Västernorrland

58 132 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Ångermanlands tingsrätt 2024

Brottsofferjouren Västernorrland

58 132 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Sundsvalls tingsrätt 2024

Brottsofferjouren Västerort

13 875 kr

Vidareutbildning för stödpersoner

Brottsofferjouren Västerort

80 752 kr

Regional grundutbildning för nya stödpersoner

Brottsofferjouren Västmanland

423 260 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Västmanlands tingsrätt 2024

Brottsofferjouren Örebro län

30 000 kr

Rekrytering och grundutbildning

Brottsofferjouren Örebro län

40 000 kr

Marknadsföring

Brottsofferjouren Östergötland

15 000 kr

Grundutbildning för nya volontärer

Brottsofferjouren Östergötland

21 600 kr

Vidareutbildning för stödpersoner

Brottsofferjouren Östergötland

45 000 kr

Informationsinsatser

Brottsofferjouren Östra Skaraborg

182 650 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Skaraborgs tingsrätt 2024

Brottsofferjouren Östra Värmland

13 620 kr

Informationsinsatser

Brottsofferjouren Östra Värmland

28 000 kr

Annonsering

Brottsofferjouren Östra Östergötland

30 000 kr

Annonsering

Brottsofferjouren Östra Östergötland

50 000 kr

Bidrag till brottsofferstödjande verksamhet 2024

Brottsofferjouren Östra Östergötland

160 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Norrköpings tingsrätt 2024

Brottsofferjouren Övre Dalarna

50 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Mora tingsrätt 2024

Ecpat Sverige

250 000 kr

Informationsinsatser om stöd till barn och unga

Existera

60 000 kr

Utåtriktat arrangemang på brottsoffertema

Fempowerment

46 017 kr

Två vidareutbildningar för volontärer

Förenade Jourer

100 000 kr

Informationskampanj

Föreningen Indra

26 700 kr

Informationsinsatser

Föreningen Indra

44 000 kr

Informationsinsats

Föreningen Storasyster

30 000 kr

Rekrytering och volontärutbildning

Föreningen Tillsammans

20 000 kr

Informationsinsatser

Gävleborgs läns kvinno- och tjejjourer

50 000 kr

Utåtriktat arrangemang på brottsoffertema

Göteborgs stad, Regionalt stödcentrum heder

50 000 kr

Utbildning

Internationella Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR) - Kvinnojouren Nina

50 000 kr

Informationsinsatser

Kalmar kvinnojour

50 000 kr

Marknadsföring

Kalmar kvinnojour

70 000 kr

Marknadsföring

Kristianstad Kvinnojour

1 212 kr

Tryckning av informationsmaterial

Kristianstad Kvinnojour

12 968 kr

Utåtriktat arrangemang på brottsoffertema

Kvinno- och tjejjouren Ada

45 500 kr

Gruppverksamhet för våldsutsatta kvinnor och barn

Kvinno- och tjejjouren i Umeå

50 000 kr

Informationsinsatser

Kvinno- och tjejjouren Pax

13 150 kr

Vidareutbildning

Kvinno- och tjejjouren Pax

16 950 kr

Grundutbildning för volontärer

Kvinnoföreningen mot våld i Karlskoga/Degerfors

20 000 kr

Grundutbildning

Kvinnojouren Borlänge

13 500 kr

Informationsinsats

Kvinnojouren Borlänge

18 000 kr

Informationsinsatser till barn

Kvinnojouren Borlänge

20 000 kr

Informationsinsats

Kvinnojouren Borlänge

25 000 kr

Utåtriktat arrangemang på brottsoffertema

Kvinnojouren Borlänge

30 000 kr

Översättning och tryckning av informationsmaterial

Kvinnojouren Borlänge

34 000 kr

Två grundutbildningar

Kvinnojouren Borlänge

53 150 kr

Vidareutbildningar för ideella

Kvinnojouren Enköping

10 000 kr

Inköp av informationsmaterial

Kvinnojouren Frideborg Mölndal/Härryda

30 000 kr

Utåtriktat arrangemang på brottsoffertema

Kvinnojouren i Lund

15 250 kr

Vidareutbildning

Kvinnojouren i Lund

50 000 kr

Gruppverksamhet för våldsutsatta kvinnor

Kvinnojouren i Motala

20 000 kr

Grundutbildning för nya jourkvinnor

Kvinnojouren i Motala

25 000 kr

Vidareutbildning för jourkvinnor

Kvinnojouren i Sundbyberg

40 000 kr

Två grundutbildningar

Kvinnojouren i Sundbyberg

40 000 kr

Informationsinsatser

Kvinnojouren Online

10 500 kr

Vidareutbildning

Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund

20 000 kr

Informationsinsats

Kvinnors Nätverk

50 000 kr

Gruppverksamhet för våldsutsatta kvinnor

Lex Femme

20 000 kr

Informationskampanj

Lex Femme

25 000 kr

Vidareutbildning

Lex Femme

40 000 kr

Två jourutbildningar

Lex Femme

50 000 kr

Annonsering

Malmö Kvinnojour

22 000 kr

Annonsering

Malmö Kvinnojour

48 000 kr

Informationsinsatser

Maskrosbarn

100 000 kr

Informationskampanj

Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk

100 000 kr

Informationsinsatser

Novahuset

21 450 kr

Vidareutbildning

Novahuset

23 100 kr

Två grundutbildningar för nya volontärer

Novahuset

26 520 kr

Utåtriktade arrangemang på brottsoffertema

Novahuset

43 578 kr

Informationsinsatser

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter, RFSL

891 000 kr

Verksamhetsstöd för RFSL Stödmottagning 2024

Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen, Rise

50 000 kr

Gruppverksamhet för föreningens medlemmar

Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen, Rise

50 000 kr

Vidareutbildning för föreningens medlemmar

Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen, Rise

100 000 kr

Informationsinsatser

Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade, RAV

29 500 kr

Översättning och tryckning av informationsmaterial

Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade, RAV

30 000 kr

Marknadsföring

Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade, RAV

60 000 kr

Verksamhetsstöd för 2024

Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade, RAV

95 000 kr

Gruppverksamhet för föreningens medlemmar

Ronneby Kvinnojour

60 000 kr

Informationsinsatser och utåtriktade arrangemang på brottsoffertema

Se Sambandet

39 650 kr

Tryckning av informationsmaterial

Skyddsjouren i Ängelholm

25 000 kr

Vidareutbildning

Somaya stödjour

50 000 kr

Informationskampanj

STHLM Väst tjej- och kvinnojour

44 000 kr

Framtagning, översättning och tryckning av informationsmaterial

Stiftelsen ChildX

50 000 kr

Utåtriktat arrangemang på brottsoffertema

Stiftelsen Fanzingo

25 000 kr

Vidareutbildning

Stjärnjouren

34 000 kr

Vidareutbildning

Stjärnjouren

40 000 kr

Marknadsföring

Stjärnjouren

60 000 kr

Rekrytering och två grundutbildningar

Studieförbundet Bilda Öst

100 000 kr

Utbildningsinsatser för ungdomsledare

Södertälje kommun

35 588 kr

Informationsinsatser

Talita

25 000 kr

Vidareutbildning

Tierps kommun, Individ- och familjeomsorgen

62 630 kr

Utbildning

Tjej- och transjouren i Lund

5 000 kr

Annonsering

Tjej- och transjouren i Lund

22 000 kr

Rekrytering och grundutbildning

Tjejjouren Lyssa

32 000 kr

Informationsinsatser

Tjejjouren RUT i Ronneby

40 000 kr

Informationsinsatser

Tjejjouren Skogsrå

25 000 kr

Vidareutbildning

Tjejjouren Skogsrå

38 893 kr

Informationsinsatser

Ungdomsjouren Fria

40 000 kr

Informationsinsatser

Uppsala kommun, Uppsala ungdomsjour

40 000 kr

Informationsinsatser

Uppsala tjej-och transjour

40 000 kr

Annonsering

Vittnesstöden i Uppsala

286 774 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Uppsala tingsrätt 2024

Mia Barimani, Akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm

789 000 kr

Identifiering av våld i nära relationer: en interventionsstudie inom hälso-och sjukvård med ett standardiserat frågeformulär och virtuella patienter

Susanne Boethius, Sociologiska institutionen, Lunds universitet

699 000 kr

Våld i nära HBTQ+ relationer. En studie om tolkningar av våldsutsatthet, gränsdragningar och hjälpsökande

Olof Bäckman, Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet

501 000 kr

Utsatthet för brott bland ungdomar som har samhället som förälder: förekomst och utveckling över tid 2002-2022, slutbidrag

Emelie Ernberg, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet

800 000 kr

Vart är alla pojkar? Könsskillnader i sexualbrottsutsatta barns möjligheter att avancera inom rättskedjan, fortsättningsbidrag

Anita Heber, Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet

798 000 kr

Män som offer? Tre perspektiv på brottsofferskap under rättegångar, slutbidrag

Fanny Holm, Juridiska institutionen, Umeå universitet

698 000 kr

Förtroendevalda som brottsoffer: rättsliga och institutionella vägar till upprättelse och skydd, fortsättningsbidrag

Åsa Källström, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap, Örebro universitet

800 000 kr

Utveckling av socialtjänstens utredningar av våld i nära relationer mot personer med intellektuella funktionsnedsättningar, slutbidrag

Sara Landström, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet

800 000 kr

Barnförhör med bildstöd - för barn i behov av kommunikativt stöd, fortsättningsbidrag

Carolina Lunde, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet

800 000 kr

Polyviktimisering mellan åldrarna 10 till 19. En kohort-sekventiell longitudinell studie med fokus på både negativa och positiva utvecklingsvägar

Mikaela Magnusson, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet

800 000 kr

Barnfridsbrottet - Barns röster och den rättsliga hanteringen av ärenden där barn bevittnat brott mellan närstående, slutbidrag