Ersättning till brottsoffer

Här kan du se en film om ersättning till brottsoffer och om Brottsoffermyndighetens verksamhet. Om du önskar se vissa avsnitt finns här nedan delar av föreläsningsfilmen.

Ersättning till brottsoffer

Ingela Ackemo, jurist på brottsskadeenheten vid Brottsoffermyndigheten, föreläser.

Observera att filmerna nedan inte innehåller information om den särskilda brottsskadeersättningen till barn som bevittnat våld mellan närstående och barnfridsbrottet. Detsamma gäller lagförändringen som syftar till att höja ersättningsnivåerna för kränkning.

40:39

Korta filmer om ersättning till brottsoffer och om Brottsoffermyndighetens verksamhet

Här finns avsnitt från föreläsningsfilmen ovan.

Brottsoffermyndighetens verksamhet

5:15

Ersättning till brottsoffer

6:02

Vägen till brottsskadeersättning

7:50

Brottsskadeersättning – ersättning för vad?

15:38

Brottsskadeersättning till barn och unga

6:11