Hitta forskning

Här kan du hitta forskning om brottsofferfrågor. De forskningsprojekt som presenteras är finansierade av Brottsofferfonden.

Du kan till exempel välja att söka på ett valfritt sökord eller se vilka projekt som finns inom ett visst ämne eller område.