Boken Brottsoffermyndighetens referatsamling står på ett bord med en lagbok och dator bakom den.

Referatsamling

Brottsoffermyndigheten publicerar ett urval vägledande avgöranden för kränkningsersättning i en referatsamling. Den fungerar som ett stöd till målsägandebiträden, domare, åklagare och andra yrkesverksamma jurister som vill hitta aktuella nivåer på kränkningsersättning.

Referatsamlingen innehåller också information om brottsskadelagen och vilka möjligheter det finns till ekonomisk ersättning för den som utsatts för brott.

Syftet med referatsamlingen är att belysa skadeståndsrättslig praxis om kränkningsersättning vid olika typer av brott. Gemensamt för de referat som finns med är att de ska kunna vara en utgångspunkt när nivåer för kränkningsersättning ska bestämmas. Referatsamlingen innehåller också information om brottsskadelagen och vilka möjligheter den som utsatts för brott har att få ekonomisk ersättning.

Brottsoffermyndighetens referatsamling 2020

År 1998 kom den första referatsamlingen. Den nionde och senaste upplagan för 2020 publicerades i november 2020. Den ersätter den förra upplagan från 2017 och innehåller ny praxis, bland annat för olovlig identitetsanvändning, olaga integritetsintrång och grovt förtal.

Läs referatsamlingen på webben

Brottsoffermyndighetens referatsamling finns i digitalt format som en webbplats och som en pdf-fil. På webbplatsen går det att söka bland referat och nya beslut. Dessutom är det möjligt att skriva ut enskilda referat och spara länkar.

Beställ referatsamlingen

En tryckt version av referatsamlingen går att köpa via förlaget Norstedts Juridik. Boken kostar 230 kronor.

Nya beslut

Nya beslut som Nämnden för brottsskadeersättning har fattat finns i den digitala referatsamlingen. De presenteras också i Brottsoffermyndighetens nyhetsbrev.