Kartläggning av stöd som ges till brottsoffer

Brottsoffermyndigheten fick i uppdrag av regeringen att kartlägga vilket stöd som ges till brottsoffer i Sverige i dag. Här presenteras resultatet av kartläggningen.

Flera olika samhällsaktörer arbetar med att erbjuda information samt olika former av stöd och skydd till brottsutsatta. Det saknas däremot en sammanhållen bild av det svenska samhällets brottsofferstödjande arbete och hur effektivt arbetet bedrivs. Den kartläggning som Brottsoffermyndigheten har genomfört utgår från de offentliga och civila aktörer som stödjer brottsoffer och vilket sorts stöd som de erbjuder.

Kartläggning av kommuners stöd till brottsoffer

En del av kartläggningen handlade om kommunernas arbete på området. Enligt socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för att alla människor som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Det gäller även stödet till brottsoffer. Hur ser det ut i din kommun? Läs mer om resultatet och sök på den kommun du är intresserad av.

Hur ser stödet ut i din kommun?