Forskning om brottsofferfrågor

I de här filmerna får du en inblick i forskning om olika brottsofferfrågor. Filmerna är en del i Brottsoffermyndighetens arbete med att sprida forskningsresultat.

Våld i ungas nära relationer

Få unga söker hjälp när de utsätts för våld i en nära relation och ungas berättelser om våldet tas inte alltid på lika stort allvar som när det gäller vuxnas nära relationer. Det berättar Carolina Överlien, professor i socialt arbete vid Stockholms universitet, om i den här filmen.

7:35

Att minnas och berätta om brott

Varför är det viktigt att veta hur minnet fungerar när någon utsatts för brott? I den här filmen berättar Pär Anders Granhag, professor i psykologi vid Göteborgs universitet, om hur vi minns och berättar om brott.

6:48

Omgivningens betydelse för våldsutsatta kvinnor och barn

Vilken roll spelar omgivningen, till exempel släkt, vänner och kollegor, för om en våldsutsatt kvinna lämnar en relation eller inte? Det berättar Margareta Hydén, professor emerita i socialt arbete vid Linköpings universitet, om i en film från Brottsoffermyndigheten.

7:07

Glesbygd eller storstad? Olika stöd till våldsutsatta kvinnor

Susanne Strand, docent i kriminologi vid Örebro universitet, har i sin forskning visat att det våld i nära relation som anmäls i glesbygd har pågått under längre tid än i storstad och de som anmäler i glesbygd har utsatts fler gånger.

5:26

Makt och kontroll i nära relationer

Hör professor Evan Stark berätta om kontrollerande beteenden och hur det påverkar kvinnor som utsätts. Evan Stark intervjuades i samband med Brottsoffermyndighetens forskarkonferens 2018.

6:56