Utbildningar

Om du vill utbilda dig i brottsofferfrågor kan du delta i något av våra arrangemang. Brottsoffermyndigheten har också tagit fram några webbutbildningar. De riktar sig till målgrupper som möter personer som utsatts för brott.

 

Illustration av två barn, en familj och tre vuxna som arbetar

Barn som bevittnat våld – en utbildning för dig som möter utsatta barn

I webbutbildningen får du lära dig mer om vilka konsekvenser våldet får för barnen, och vad våldet innebär för barn i skyddade boenden och i rättsprocessen i ärenden om vårdnad, boende och umgänge. Utbildningen riktar sig särskilt till dig som arbetar inom socialtjänstens familjerätter, är domare eller juridiskt ombud.

 

1:02

Av fri vilja – en utbildning om Sveriges sexualbrottslagstiftning

Av fri vilja kan användas av skolpersonal som ska undervisa om Sveriges sexualbrottslagstiftning, sexualbrott, normer och frivillighet. Utbildningen riktar sig i första hand till grundskolans årskurs sju till nio, gymnasieskolan, och till gymnasiesärskolan. Materialet kan också användas i grundsärskolan och på introduktionsprogrammen.

Två små illustrerade figurer tillsammans med en stor figur framför ett träd.

 

Liten och trygg – en handledning för förskolan

På Brottsoffermyndighetens webbplats Liten och trygg kan du som arbetar i förskolan öka dina kunskaper för att kunna uppmärksamma utsatta barn. På webbplatsen finns pedagogiska övningar som hjälper barnen att sätta ord på känslor och praktisera sina rättigheter. Det finns också intervjuer med experter om brott mot barn och förskolepersonals anmälningsskyldighet.

 

Bianca Kronlöf med texten Tystna inte

Tystna inte – för dig som möter personer som utsatts för hot och hat

Brottsoffermyndighetens webbplats Tystna inte har en särskild ingång för dig som möter personer som deltagit i samhällsdebatten och som utsatts för hot och hat. Det kan till exempel handla om utsatta journalister, politiskt förtroendevalda, författare, konstnärer, forskare och influencers. På webbplatsen finns bland annat information om vad som kan vara brottsligt, hur en polisanmälan går till och var det finns stöd och hjälp att få.

 

Webbutbildning för vittnesstöd

Webbutbildning för vittnesstöd är en webbaserad grundutbildning för nya vittnesstöd som Brottsoffermyndigheten tagit fram i samråd med Domstolsverket och Brottsofferjouren Sverige. Utbildningen innehåller bland annat information om rättsprocessen och om brottsoffers reaktioner.

Kontakta Brottsoffermyndigheten för mer information.

Kontaktperson för vittnesstödsverksamheten

Aistė Ornatavičiūtė