Kommuners stöd till brottsoffer

Brottsoffermyndigheten fick i uppdrag av regeringen att kartlägga vilket stöd som ges till brottsoffer i Sverige i dag. Här presenteras resultatet från kartläggning och enkätundersökning när det gäller kommunernas stöd till brottsoffer.

Kommunerna har enligt lag det yttersta ansvaret för att alla människor som befinner sig där får det stöd och den hjälp som de behöver. Det gäller även stödet till brottsoffer. Brottsoffermyndigheten har genom en kartläggning och en enkät till Sveriges samtliga kommuner och Stockholms stadsdelar undersökt det lokala stödet till brottsoffer.

På den här sidan hittar du delar av resultatet, och längst ner på sidan kan du också söka för att se hur stödet ser ut i din kommun.

    

Så många kommuner har besvarat enkäten

Under våren 2024 skickade Brottsoffermyndigheten ut en enkät till Sveriges samtliga kommuner och Stockholms stadsdelsförvaltningar om stödet till brottsoffer. Enkäten besvarades av 204 kommuner, motsvarande 71 procent, och fem stadsdelsförvaltningar, motsvarande 45 procent.

Hur ser stödet ut i din kommun?

Stockholms kommun

Stockholms kommun, eller Stockholms stad, är indelad i elva stadsdelsområden. I kartbilder och kvantitativa enkätresultat för Stockholm visas det mest frekventa svaret från kommunens stadsdelsförvaltningar. De fem stadsdelsförvaltningar som besvarat enkäten är Enskede-Årsta-Vantör, Hässelby-Vällingby, Järva, Skarpnäck och Södermalm.