Hur och när får jag mina pengar?

Från det att du skickat in din ansökan om brottsskadeersättning till Brottsoffermyndigheten tar det vanligen mellan fem och sex månader innan beslutet är klart.

När du skickar in en ansökan om brottsskadeersättning till Brottsoffermyndigheten registreras den och får ett ärendenummer.

Du får ett bekräftelsebrev

En handläggare på Brottsoffermyndigheten går igenom din ansökan och skickar sedan en  bekräftelse om att din ansökan kommit in. Där står det vilket ärendenummer din ansökan har, vem som är kontaktperson och om du behöver komplettera några uppgifter. När utredningen är klar tar en jurist på Brottsoffermyndigheten beslut i ärendet.

Ibland tar beslutet längre tid

Om myndigheten måste begära in kompletteringar eller om det är komplicerade ärenden kan beslutet ta längre tid än fem till sex månader. När du ansöker är det därför bra att se till att du fyller i alla uppgifter i ansökningsblanketten.

Så betalas brottsskadeersättning ut till barn

När ett barn, det vill säga en person under 18 år, ska få brottsskadeersättning gäller särskilda regler för hur ersättningen betalas ut.

Brottsoffermyndigheten tar kontakt med överförmyndaren i barnets kommun innan myndigheten betalar ut brottsskadeersättning till barnet. Överförmyndaren meddelar om pengarna bör betalas ut till ett överförmyndarspärrat konto eller inte. Ersättningen sätts alltid in på ett konto i barnets namn.

Om det gäller brott inom familjen eller om brottsskadeersättningen överstiger ett prisbasbelopp sätts ersättningen alltid in på överförmyndarspärrat konto.

Om ersättningen sätts in på ett överförmyndarspärrat konto måste överförmyndaren godkänna eventuella uttag. Spärren tas automatiskt bort när barnet blir 18 år.