Ersättning vid trafikskador

Om du har fått en personskada till följd av ett trafikbrott eller en olycka ska du anmäla skadan direkt till ett försäkringsbolag eller till Trafikförsäkringsföreningen. Du ska inte begära ersättning för personskada i domstol om det var ett brott. Däremot kan du i vissa särskilda fall ha rätt till ersättning för kränkning.

Du kan få ersättning via försäkringar

Du kan få ersättning för personskada till följd av ett trafikbrott eller en trafikolycka. Det kan till exempel handla om ersättning för kostnader för sjukvård och samtalsterapi, inkomstförlust, fysiskt och psykiskt lidande som går över eller bestående skador som ärr och invaliditet.

Ersättningen kan du få genom trafikförsäkringen för fordonet som du färdades i. Om fordonet inte har någon trafikförsäkring får du ersättning genom Trafikförsäkringsföreningen. Om du inte färdades i ett fordon så är det i första hand trafikförsäkringen för fordonet som orsakade skadan som du kan få ersättning från. Är fordonet okänt är det Trafikförsäkringsföreningen som lämnar ersättning för eventuell personskada.

Ibland kan du ha rätt till skadestånd

Vid vissa typer av brott har du rätt till skadestånd för den kränkning som brottet innebär. Ofta krävs det att det är fråga om ett uppsåtligt brott, men i undantagsfall kan du också få ersättning för kränkning vid oaktsamhetsbrott.

När domstolen tar ställning till om du har rätt till kränkningsersättning vid oaktsamhetsbrott i trafiken tar de hänsyn till alla omständigheter kring brottet. De undersöker bland annat om gärningspersonen utsatt dig för fara, till exempel genom att köra berusad eller narkotikapåverkad.

Du kan i vissa fall ha rätt till brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten vid kränkning. Det gäller bland annat om en dömd gärningsperson inte kan betala sitt skadestånd. Du kan inte få någon brottsskadeersättning om det som hänt bedöms som en ren olyckshändelse och alltså inte är något brott.