Våldsamt jämställt. En utvidgning och fördjupning av omfångsundersökningen Slagen Dam

Syftet är att utveckla en ny våldsförståelse med ett sammanhållet perspektivseende.

I projektet har forskarna vidareutvecklat resultaten från Slagen dam. Projektet innefattar flera olika delprojekt där fokus ligger på unga kvinnors särskilda våldsutsatthet.