Minnesrelaterad problematik vid utredning av upprepad kvinnomisshandel: En undersökning av polisers kunskap och strategier

Syftet är att kartlägga polisers kunskap om problematiken som kan vara förknippad med att intervjua kvinnor som blivit utsatta för misshandel vid upprepade tillfällen.

I projektet har forskarna gjort en litteratursammanställning av forskning kring minnen av upprepade händelser, forskning om minnesunderlättande intervjutekniker samt forskning som kartlägger polisers förhörstekniker vid utredning av upprepad brottslighet. Med utgångspunkt från det insamlade materialet gjordes en enkät som distribuerades utredare inom polisen som arbetade med familjevåld och brott mot kvinnor. 207 enkäter skickades ut och 81 svar kom in, dvs. 39 %. Slutligen gjordes en kvalitativ databearbetning.