Mediebilden av ungdomsrån

Syftet är att granska framställningen av ungdomsrånen i ett urval av ledande och rikstäckande medier under 1998-2002 med fokus på rånens orsaker, händelseförlopp och konsekvenser samt mediebilden av offer och gärningsmän.

I projektet har Lindgren samlat in och analyserat artiklar från perioden 1998-2002 som handlar om ungdomar som rånar andra ungdomar. De tidningar som ingår i studien är Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Det totala antalet artiklar var 268.
Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten