Mediebilden av ungdomsrån

Syftet är att granska framställningen av ungdomsrånen i ett urval av ledande och rikstäckande medier under 1998-2002 med fokus på rånens orsaker, händelseförlopp och konsekvenser samt mediebilden av offer och gärningsmän.

I projektet har Lindgren samlat in och analyserat artiklar från perioden 1998-2002 som handlar om ungdomar som rånar andra ungdomar. De tidningar som ingår i studien är Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Det totala antalet artiklar var 268.