Koncept Karin – Samarbete, profession och utvecklingsarbete rörande myndigheters samverkan och insatser vid våld i nära relationer

Syftet är att studera hur det professionella arbetet med våld i nära relationer utformas och organiseras i samverkan mellan ett flertal olika yrkesgrupper inom Koncept Karin.