Från part i målet till brottsoffer. Rättspraxis, rättslig diskurs och den oskyldiga människan på väg mot det moderna samhället

Med fokus på mål rörande incest, våldtäkt och barnamord vill projektet ge ett långtidsperspektiv på diskursen om brottsoffer och på den rättsliga hanteringen av dem som led oskyldigt av brott före och efter den s.k. judiciella revolutionen, under äldre periodens förhandlingsrättvisa och i det moderna samhällets expertisrättvisa.

I projektet följs mål och rättsdebatter rörande incest, våldtäkt och barnamord över en tid som sträcker sig från 1600-talet till 1900-tal.

Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten