DNA-analys vid utredning av sexualbrott – Innovativa strategier för nya, gamla och ”kalla fall”

Projektet syftar till att undersöka flera metoder för en ökad känslighet och framgång i individidentifiering och kriminaltekniska DNA-analyser. Målet är att öka både kvaliteten och kvantiteten av DNA i nedbrutna och skadade prover. Dessa nya metoder kommer att möjliggöra identifiering av individer utifrån mycket små mängder och därigenom lösa fler brott mot kvinnor såsom sexuella övergrepp och våldsbrott.