DNA-analys vid utredning av sexualbrott – Innovativa strategier för nya, gamla och ”kalla fall”

Projektet syftar till att undersöka flera metoder för en ökad känslighet och framgång i individidentifiering och kriminaltekniska DNA-analyser. Målet är att öka både kvaliteten och kvantiteten av DNA i nedbrutna och skadade prover. Dessa nya metoder kommer att möjliggöra identifiering av individer utifrån mycket små mängder och därigenom lösa fler brott mot kvinnor såsom sexuella övergrepp och våldsbrott.

Projektet är pågående.