Brottsoffers situation under förundersökning samt upplevelser i kontakt med polisen

Syftet är att studera vilken hjälp och service människor som drabbats av brott behöver under pågående utredning samt brottsoffers upplevelser av polisens arbete, attityder och information under pågående utredning.

Undersökningen byggde på ett stickprov av 820 personer som utsatts för misshandel av obekant gärningsperson, rån och bostadsinbrott under en månad i Stockholm. Brottsoffren fick svara på ett frågeformulär vid tre tillfällen; inom sju dagar från polisanmälan, efter tre månader samt cirka ett år efter anmälan. Frågorna rörde bakgrundsförhållanden, kontakter med polisen samt utgången av fallet.