Barn som utsatts för brott: Vad de minns och berättar

Det primära syftet är att närmare förstå de mönster som präglar barns minnen och berättande av sexuella övergreppshandlingar.

I projektet har forskarna fokuserat på situationer där barn fallit offer för övergrepp och där dessa övergrepp finns dokumenterade. Målsättningen har varit att genom ingående jämförelser mellan offrens och gärningsmännens berättelser generera ett detaljerat underlag till barns upplevelser, minnen och berättelser, vilket utgör en grundförutsättning för arbetet med att utveckla minnesunderlättande intervjutekniker och valet av intervjuprofiler. Fyra studier har genomförts.