Barn som utsatts för brott: Vad de minns och berättar

Det primära syftet är att närmare förstå de mönster som präglar barns minnen och berättande av sexuella övergreppshandlingar.

I projektet har forskarna fokuserat på situationer där barn fallit offer för övergrepp och där dessa övergrepp finns dokumenterade. Målsättningen har varit att genom ingående jämförelser mellan offrens och gärningsmännens berättelser generera ett detaljerat underlag till barns upplevelser, minnen och berättelser, vilket utgör en grundförutsättning för arbetet med att utveckla minnesunderlättande intervjutekniker och valet av intervjuprofiler. Fyra studier har genomförts.
Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten