Alkoholens betydelse i konstruktionen av offer

Syftet är att studera om offrets berusning påverkar vilken skuld offret tillskrivs vid olika former av våld som våldtäkt och fysisk misshandel samt att i ett bredare perspektiv studera vilka andra faktorer utöver offrets alkoholkonsumtion som påverkar hur svenska ungdomar tillskriver skuld till offer.

Studien grundar sig på en telefonundersökning där 1 004 ungdomar mellan 16 och 25 år blev intervjuade. Frågeformuläret innehöll en rad bakgrundsfrågor och diverse frågor rörande beteende, attityder och förväntningar kring alkoholkonsumtion och våld.