Ersättning

Den som har blivit drabbad av ett brott kan ha rätt till ersättning för de skador som brottet har orsakat. I filmen kan du se mer information om ersättningarna.

Det finns tre olika typer av ersättning: skadestånd, försäkringsersättning och brottsskadeersättning.

Den som begår ett brott är i princip skyldig att ersätta de skador som uppkommer. Det kallas skadestånd. Skadeståndet bestäms när ett misstänkt brott tas upp i rättegång.

Om gärningspersonen inte kan betala skadeståndet kan du få försäkringsersättning för dina skador. Saknar du försäkring som täcker skadan helt kan du i vissa fall få ekonomisk kompensation från staten, s.k. brottsskadeersättning.

Även om gärningspersonen är okänd kan du ha rätt till ersättning från försäkringsbolag eller brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten.

Det finns alltså tre typer av ersättning:

  • Skadestånd
  • Försäkringsersättning
  • Brottsskadeersättning


Det är delvis olika regler som gäller för ersättningarna, vilket innebär att beloppen kan variera.

Senast uppdaterad:2017-10-30