Projekt som beviljats medel våren 2024

Observera att det endast är besked via brev som gäller som garanti för beviljade bidrag.

1000 Möjligheter

100 000 kr

Informationsinsatser

Alltid Sedd

21 500 kr

Grundutbildning för nya volontärer

ATSUB - Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn

52 000 kr

Gruppverksamhet för brottsutsatta barn

Brottsofferjouren Fyrbodal

30 000 kr

Vidareutbildning

Brottsofferjouren Haninge/Nynäshamn

26 872 kr

Informationsinsatser

Brottsofferjouren Helsingborg

575 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Helsingborgs tingsrätt 2025

Brottsofferjouren Helsingborg

12 250 kr

Grundutbildning för nya stödpersoner och vittnesstöd

Brottsofferjouren Helsingborg

12 625 kr

Vidareutbildning

Brottsofferjouren Helsingborg

27 000 kr

Informationsinsatser

Brottsofferjouren Jönköpings län

29 000 kr

Regional grundutbildning

Brottsofferjouren Jönköpings län

380 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Jönköpings och Eksjö tingsrätt 2025

Brottsofferjouren Jönköpings län

50 000 kr

Marknadsföring

Brottsofferjouren Jönköpings län

30 000 kr

Utåtriktat arrangemang på brottsoffertema

Brottsofferjouren Linköping

328 622 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Linköpings tingsrätt 2025

Brottsofferjouren Linköping

30 000 kr

Rekrytering och utbildning av nya stödpersoner och vittnesstöd

Brottsofferjouren Mellersta Dalarna

40 000 kr

Annonsering

Brottsofferjouren Mellersta Dalarna

20 000 kr

Informationsinsats

Brottsofferjouren Mellersta Skåne

42 400 kr

Rekrytering och två grundutbildningar

Brottsofferjouren Mellersta Skåne

23 000 kr

Informationsinsatser

Brottsofferjouren Mellersta Skåne

750 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Malmö tingsrätt och Hovrätten över Skåne och Blekinge 2025

Brottsofferjouren Mellersta Skåne

375 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Lunds tingsrätt 2025

Brottsofferjouren Nacka Tyresö Värmdö

10 000 kr

Informationsmaterial

Brottsofferjouren Norrbotten

185 000 kr

Samodning av vittnesstödsverksamheten vid Luleå tingsrätt och Piteå tingställe 2025

Brottsofferjouren Norrbotten

100 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Gällivare tingsrätt och Kiruna tingställe 2025

Brottsofferjouren Norrbotten

100 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Haparanda tingsrätt och Kalix tingställe 2025

Brottsofferjouren Oskarshamn-Högsby-Mönsterås

30 000 kr

Vidareutbildning

Brottsofferjouren Roslagen

20 000 kr

Informationskampanj

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland

750 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Attunda tingsrätt 2025

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland

60 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Norrtälje tingsrätt 2025

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland

16 200 kr

Två grundutbildningar

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland

11 125 kr

Vidareutbildning

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland

120 000 kr

Informationsinsatser

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland

7 490 kr

Informationskampanj

Brottsofferjouren Storgöteborg

40 000 kr

Annonsering

Brottsofferjouren Södra Stockholm

696 008 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt 2025

Brottsofferjouren Södra Stockholm

629 627 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Solna tingsrätt 2025

Brottsofferjouren Södra Stockholm

678 755 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Södertörns tingsrätt 2025

Brottsofferjouren Södra Stockholm

33 750 kr

Informationsinsatser

Brottsofferjouren Umeåregionen

40 000 kr

Marknadsföring

Brottsofferjouren Uppsala Län

11 000 kr

Grundutbildning för stödjare

Brottsofferjouren Uppsala Län

40 000 kr

Marknadsföring

Brottsofferjouren Värmland

375 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Värmlands tingsrätt 2025

Brottsofferjouren Värmland

55 000 kr

Informationsmaterial och digital annonsering

Brottsofferjouren Västernorrland

50 000 kr

Utåtriktat arrangemang på brottsoffertema

Brottsofferjouren Västerort

81 852 kr

Rekrytering och regional grundutbildning

Brottsofferjouren Örebro län

40 250 kr

Marknadsföring

Brottsofferjouren Örebro län

25 420 kr

Rekrytering och grundutbildning

Brottsofferjouren Örebro län

375 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Örebro tingsrätt 2025

Brottsofferjouren Östra Östergötland

12 000 kr

Annonsering

Brottsofferjouren Östra Östergötland

14 000 kr

Informationsinsatser

Brottsofferjouren Östra Östergötland

10 080 kr

Vidareutbildningstillfällen för volontärer

ECPAT Sverige

150 000 kr

Utveckling av webbplattform

Existera

60 000 kr

Gruppverksamhet för våldsutsatta kvinnor

Femcenter kvinnojour

21 094 kr

Aktiviteter till våldutsatta kvinnor och barn

Femcenter kvinnojour

20 000 kr

Grundutbildning

Fempowerment

55 000 kr

Informationsinsatser

Flamman socialt förebyggande centrum

250 000 kr

Informationsinsatser och utveckling av brottsofferstöd

Föreningen Indra

11 500 kr

Vidareutbildning

Föreningen Indra

20 000 kr

Informationsinsats

Föreningen Kvinnohuset i Västerås

20 000 kr

Grundutbildning för nya volontärer

Föreningen Kvinnohuset i Västerås

20 000 kr

Aktiviteter för våldutsatta kvinnor och barn

Föreningen Kvinnokraft/Kvinnojouren i Sala

60 000 kr

Gruppverksamhet för våldsutsatta kvinnor och barn

Föreningen mot våld i nära relation i Nacka Värmdö

20 500 kr

Gruppverksamhet för våldsutsatta kvinnor

Haninge kvinnojour

17 625 kr

Vidareutbildning för volontärer

Haninge kvinnojour

35 000 kr

Informationsprojekt

Hedemora kommun

83 000 kr

Marknadsföring

Hela Människan i Malmö

50 000 kr

Informationskampanj

Jönköpings kommun

64 500 kr

Informationsinsatser

Kalmar kvinnojour

17 315 kr

Tryck och översättning av informationsmaterial

Kvinno- och tjejjouren i Umeå

20 000 kr

Översättning av delar av hemsida

Kvinno- och tjejjouren Jönköping

38 800 kr

Marknadsföring av stödchatt

Kvinno- och Tjejjouren Miranda

27 500 kr

Informationsinsatser

Kvinno- och tjejjouren Pax

24 000 kr

Utåtriktat arrangemang på brottsoffertema

Kvinno- och tjejjouren Pax

4 400 kr

Vidareutbildning

Kvinno- och tjejjourer i Norrbotten

33 000 kr

Grundutbildning

Kvinno- och tjejjourer i Norrbotten

30 000 kr

Regional vidareutbildning

Kvinnofrid Malmö

18 000 kr

Informationsprojekt

Kvinnofrid Malmö

25 000 kr

Informationskampanj

Kvinnojour i Mark, Svenljunga och Tranemo

50 000 kr

Marknadsföring

Kvinnojouren Blåklockan

8 150 kr

Grundutbildning för nya volontärer

Kvinnojouren Blåklockan

19 938 kr

Informationsinsatser

Kvinnojouren Blåklockan

50 000 kr

Tryck och översättning av informationsmaterial

Kvinnojouren Borlänge

34 375 kr

Utåtriktat arrangemang på brottsoffertema

Kvinnojouren Enköping

2 725 kr

Inköp av informationsmaterial

Kvinnojouren Enköping

18 370 kr

Informationsinsatser

Kvinnojouren Frideborg Mölndal/Härryda

30 000 kr

Framtagande av nytt material för informationsspridning och marknadsföring

Kvinnojouren i Norrköping

40 000 kr

Framtagande av broschyr för våldsutsatta kvinnor

Kvinnojouren Linnéan i Lidköping

52 764 kr

Uppdatera informationsmaterial och marknadsföra

Kvinnojouren Linnéan i Lidköping

18 648 kr

Vidareutbildning för personal

Kvinnojouren Lund

15 250 kr

Vidareutbildning för jourens volontärer

Kvinnojouren Lund

51 500 kr

Gruppverksamhet för våldsutsatta tjejer och icke-binära

Kvinnojouren Lund

23 400 kr

Tryck och översättning av informationsmaterial

Kvinnojouren Malva

15 000 kr

Marknadsföring

Kvinnojouren och tjejjouren Olivia

25 000 kr

Informationsinsatser

Kvinnojouren Sandviken

25 000 kr

Informationsinsatser

Kvinnors Rätt

21 000 kr

Vidareutbildning

Kvinnors Rätt

34 113 kr

Informationsinsatser

Landskrona Svalöv Brottsofferjour

21 060 kr

Annonsering

Lex Femme

40 000 kr

Annonsering

Lunds kommun, Stödcentrum, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

57 500 kr

Informationsinsatser

Malmö Kvinnojour

65 000 kr

Informationsinsatser

Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk

50 000 kr

Vidareutbildning för volontärer

nxtME

50 000 kr

Informationsinsatser

Paraply

30 000 kr

Vidareutbildning

Paraply

20 000 kr

Informationsinsatser

Qjouren

50 000 kr

Informationsinsatser

Qjouren

49 400 kr

Vidareutbildningar

Qjouren

50 000 kr

Utåtriktat arrangemang på brottsoffertema

RFSL

50 000 kr

Informationsinsatser

RFSL Rådgivningen Skåne

30 000 kr

Marknadsföring

Rise

60 000 kr

Gruppverksamhet för brottsutsatta

Rise

55 000 kr

Annonsering

Roks

200 000 kr

Utveckling av webbplattform

Ronneby Kvinnojour

20 000 kr

Framtagande av informationsmaterial

Sollentuna kvinnojour

17 300 kr

Volontärutbildning

Stockholms Tjejjour

42 000 kr

Vidareutbildningar

Stockholms Tjejjour

23 000 kr

Annonsering

Södertäljejourerna

50 000 kr

Utåtriktat arrangemang på brottsoffertema

Södertäljejourerna

70 000 kr

Informationsinsatser

Terrafem Stockholm

60 000 kr

Grundutbildning

Tjej- och transjouren i Lund

22 000 kr

Grundutbildning för nya volontärer

Tjej- och transjouren i Lund

22 000 kr

Vidareutbildning för volontärer

Tjej- och transjouren i Lund

45 000 kr

Informationsinsatser

Tjejjouren Olivia

50 000 kr

Informationskampanj

Ungdomsjouren Tigerlilja

15 000 kr

Marknadsföring

Uppsala Kvinnojour

15 000 kr

Marknadsföring

Uppsala tjej- och transjour

44 000 kr

Två grundutbildningar och annonsering

Utväg Skaraborg/Regionhälsan Västra Götalandsregionen

100 000 kr

Utåtriktat arrangemang på brottsoffertema

Örebro tjejjour

24 000 kr

Grundutbildning nya volontärer

Östergötlands Stadsmission

50 000 kr

Vidareutbildning

Malin Joleby, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

800 000 kr

Anonym psykoterapi för sexualbrottsutsatta: Utveckling av ett tillgängligt och evidensbaserat behandlingsprogram

Linda Jonsson, Institutionen för socialvetenskap, Marie Cederschiöld högskola

800 000 kr

Internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn. Nya utmaningar - behov av professionell kunskap och förändrat stöd till brottsoffer och föräldrar

Sibel Korkmaz, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

649 000 kr

Samhällets responser på våld i ungas nära relationer – En studie om skolans strategier och socialtjänstens insatser

Jens Lindberg, Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet

656 000 kr

Arbete med skyddat boende efter införandet av ny lagstiftning

Mikaela Magnusson, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet

800 000 kr

Åklagares beslutsfattande i brottsutredningar om barnfridsbrott

Elisabeth Hansen Punzi, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

800 000 kr

Brottsoffer med intellektuell funktionsnedsättning. Att identifiera målgruppen och förbättra bemötandet med hjälp av frågemetoden Learning Disability Screening Questionnaire (LDSQ), fortsättningsbidrag

Mikael Skillmark, Hälsohögskolan, Jönköping University

793 000 kr

Att tillsammans sätta ord på våld: gestaltningar av våld och offerskap i professionellas behandlande samtal med barn utsatta för barnmisshandel, fortsättningsbidrag

Sara Uhnoo, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

793 000 kr

The real rape - the application of Swedish rape laws 1965-2022, slutbidrag

Malin Wieslander, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet

800 000 kr

Sexuella trakasserier inom polisen: Brottsoffer, brottsutredning och brottsförebyggande åtgärder, slutbidrag

Carolina Överlien, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

800 000 kr

Mellan vilja och ovilja - processer, tvetydigheter och ambivalens i ungas sexuella samtycke, slutbidrag