Projekt som beviljats medel våren 2023

Observera att det endast är besked via brev som gäller som garanti för beviljade bidrag.

Agera kvinnojour

40 000 kr

Tryck och översättning av informationsmaterial

Alla kvinnors Hus

30 000 kr

Informationsinsatser

Alltid Sedd

27 000 kr

Grund-och vidareutbildning för volontärer

Barnahus Nordöstra Skåne

50 000 kr

Utbildning

Botkyrka Kvinno- och Tjejjour

17 731 kr

Tryckning av informationsmaterial

Brottsoffer-, Kvinno- och Ungdomsjouren i Södertälje

48 900 kr

Vidareutbildning för ideella

Brottsoffer-, Kvinno- och Ungdomsjouren i Södertälje

40 000 kr

Informationsinsatser

Brottsofferjouren Alingsås Lerum Vårgårda Herrljunga

25 000 kr

Vidareutbildning

Brottsofferjouren Alingsås Lerum Vårgårda Herrljunga

25 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Alingsås tingsrätt hösten 2023

Brottsofferjouren Bollnäs och Ovanåker

69 000 kr

Informationsinsatser

Brottsofferjouren Enköping

18 000 kr

Marknadsföring

Brottsofferjouren Fyrbodal

36 500 kr

Marknadsföring

Brottsofferjouren Fyrbodal

25 000 kr

Vidareutbildning

Brottsofferjouren Haninge Nynäshamn

30 000 kr

Tryckning av informationsmaterial

Brottsofferjouren Haninge Nynäshamn

25 600 kr

Rekrytering och utbildning av nya volontärer

Brottsofferjouren Helsingborg

500 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Helsingborgs tingsrätt 2024

Brottsofferjouren Helsingborg

30 000 kr

Tryckning av informationsmaterial

Brottsofferjouren Helsingborg

19 980 kr

Grundutbildning för samtalsstödjare och vittnesstödjare

Brottsofferjouren Jönköpings län

380 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Jönköpings och Eksjö tingsrätter 2024

Brottsofferjouren Jönköpings län

39 230 kr

Rekrytering och regional grundutbildning av stödpersoner och vittnesstöd

Brottsofferjouren Jönköpings län

30 000 kr

Tryckning av informationsmaterial

Brottsofferjouren Linköping

321 887 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Linköpings tingsrätt 2024

Brottsofferjouren Linköping

40 000 kr

Annonsering och tryckning av informationsmaterial

Brottsofferjouren Linköping

26 000 kr

Rekrytering och grundutbildning av stödpersoner och vittnesstöd

Brottsofferjouren Mellersta Dalarna

17 000 kr

Marknadsföring

Brottsofferjouren Mellersta Skåne

650 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Malmö tingsrätt 2024

Brottsofferjouren Mellersta Skåne

330 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Lunds tingsrätt 2024

Brottsofferjouren Mellersta Skåne

32 000 kr

Utbildningsinsatser

Brottsofferjouren Mellersta Skåne

30 756 kr

Informationsinsatser

Brottsofferjouren Mellersta Skåne

25 000 kr

Vidareutbildning

Brottsofferjouren Mellersta Skåne

21 200 kr

Rekrytering och grundutbildning av stödpersoner och vittnesstöd

Brottsofferjouren Mellersta Skåne

15 612 kr

Utåtriktat arrangemang på brottsoffertema

Brottsofferjouren Mellersta Skåne

8 500 kr

Utåtriktat arrangemang på brottsoffertema

Brottsofferjouren Mellersta Skåne

7 580 kr

Informationsinsatser

Brottsofferjouren Norrbotten

160 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Luleå tingsrätt och Piteå tingsställe 2024

Brottsofferjouren Norrbotten

100 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Gällivare tingsrätt och Kiruna tingsställe 2024

Brottsofferjouren Norrbotten

100 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Haparanda tingsrätt och Kalix tingsställe 2024

Brottsofferjouren Norrbotten

62 025 kr

Rekrytering och två regionala grundutbildningar

Brottsofferjouren Norrbotten

40 000 kr

Informationsinsatser

Brottsofferjouren Roslagen

10 000 kr

Annonsering

Brottsofferjouren Roslagen

9 500 kr

Vidareutbildning

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland

650 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Attunda tingsrätt 2024

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland

50 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Norrtälje tingsrätt 2024

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland

47 800 kr

Vidareutbildningar

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland

40 000 kr

Informationsinsatser

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland

40 000 kr

Informationsinsatser

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland

30 000 kr

Tryckning av informationsmaterial

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland

30 000 kr

Annonsering

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland

23 725 kr

Tryckning av informationsmaterial

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland

16 025 kr

Vidareutbildning

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland

15 181 kr

Tryckning av informationsmaterial

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland

10 618 kr

Grundutbildning för nya volontärer

Brottsofferjouren Storgöteborg

35 871 kr

Rekrytering och grund- och vidareutbildning

Brottsofferjouren Södra Stockholm

75 000 kr

Vidareutbildningar

Brottsofferjouren Södra Stockholm

60 000 kr

Informationskampanj

Brottsofferjouren Södra Stockholm

40 000 kr

Förstudie

Brottsofferjouren Södra Stockholm

27 936 kr

Tryckning av informationsmaterial

Brottsofferjouren Södra Stockholm

13 800 kr

Grundutbildning för nya vittnesstöd

Brottsofferjouren Umeåregionen

80 000 kr

Informationsinsatser

Brottsofferjouren Umeåregionen

33 000 kr

Marknadsföring

Brottsofferjouren Värmland

330 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Värmlands tingsrätt 2024

Brottsofferjouren Värmland

30 000 kr

Tryckning av informationsmaterial

Brottsofferjouren Västernorrland

45 000 kr

Utåtriktat arrangemang på brottsoffertema

Brottsofferjouren Västerort

73 860 kr

Rekrytering och regional grundutbildning

Brottsofferjouren Västerort

18 041 kr

Tryckning av informationsmaterial

Brottsofferjouren Örebro län

330 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Örebro tingsrätt 2024

Brottsofferjouren Örebro län

30 000 kr

Rekrytering och grundutbildning

Brottsofferjouren Örebro län

25 000 kr

Vidareutbildning

Brottsofferjouren Örebro län

3 500 kr

Tryckning av informationsmaterial

Brottsofferjouren Östra Skaraborg

21 400 kr

Vidareutbildning

Brottsofferjouren Östra Sörmland

160 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamhet vid Nyköpings tingsrätt för år 2024

Brottsofferjouren Östra Värmland

28 425 kr

Föreläsningar på brottsoffertema

Brottsofferjouren Östra Värmland

19 735 kr

Vidareutbildning

Brottsofferjouren Östra Östergötland

20 315 kr

Rekrytering och grundutbildning

Brottsofferjouren Östra Östergötland

18 000 kr

Annonsering

Brottsofferjouren Östra Östergötland

12 000 kr

Annonsering

Brottsofferjourernas regionförening Gävleborg

25 000 kr

Regional vidareutbildning

ECPAT Sverige

100 000 kr

Informationskampanj

Existera

33 000 kr

Föreläsning på brottsoffertema

Existera

15 310 kr

Informationsinsatser

Fempowerment

50 000 kr

Vidareutbildningar

Fempowerment

29 500 kr

Informationsinsatser

Fempowerment

20 000 kr

Gruppverksamhet för våldsutsatta kvinnor och barn

Funktionsrätt Sverige

200 800 kr

Informationsinsatser

Föreningen Indra

30 000 kr

Informationsinsatser

Föreningen Kvinnohuset i Västerås

20 000 kr

Gruppverksamhet för våldsutsatta kvinnor

Föreningen Kvinnohuset i Västerås

20 000 kr

Grundutbildning

Föreningen Storasyster

30 000 kr

Rekrytering och volontärutbildning

Föreningen Tillsammans

41 900 kr

Grund-och vidareutbildning

Föreningen Tillsammans

7 485 kr

Tryckning av informationsmaterial

Guldstadens Kvinnojour

20 000 kr

Grundutbildning för nya jourkvinnor och jourtjejer

Göteborgs Stad

150 000 kr

Informationsinsatser

Helsingborgs Kvinnojour

60 000 kr

Utåtriktat arrangemang på brottsoffertema

Järfälla Kvinnojour

30 000 kr

Tryckning av informationsmaterial

Jönköpings Soroptimistklubb

25 000 kr

Informationsinsatser

Katrineholms kommun

17 800 kr

Utbildning

Kramfors kvinnoforum

14 000 kr

Två grundutbildningar

Kramfors kvinnoforum

13 000 kr

Utåtriktat arrangemang på brottsoffertema

Kristianstad Kvinnojour

22 875 kr

Framtagning och tryckning av informationsmaterial

Kristianstad Kvinnojour

14 825 kr

Utåtriktat arrangemang på brottsoffertema

Kvinno- och tjejjouren Fyren

35 000 kr

Föreläsningar på brottsoffertema

Kvinno- och tjejjouren i Umeå

30 000 kr

Tryckning av informationsmaterial

Kvinno- och Tjejjouren i Vallentuna

40 000 kr

Informationsinsatser

Kvinno- och tjejjouren Måna

10 000 kr

Tryckning av informationsmaterial

Kvinno- och Tjejjouren Pax

30 000 kr

Utåtriktat arrangemang på brottsoffertema

Kvinno- och Tjejjouren Pax

17 000 kr

Framtagning och tryckning av informationsmaterial

Kvinno- och tjejjourer i Norrbotten

55 000 kr

Utåtriktat arrangemang på brottsoffertema

Kvinno- och tjejjourer i Norrbotten

32 000 kr

Regional grundutbildning

Kvinnoföreningen mot våld i Karlskoga/Degerfors

25 000 kr

Vidareutbildning

Kvinnogemenskap / kvinnojouren

30 400 kr

Två grundutbildningar

Kvinnogemenskap / kvinnojouren

30 000 kr

Utåtriktat arrangemang på brottsoffertema

Kvinnogemenskap i Härnösand

13 800 kr

Kvinnojoursutbildning

Kvinnojouren Athena

33 750 kr

Föreläsningar på brottsoffertema

Kvinnojouren Blåklockan

5 600 kr

Grundutbildning för nya jourkvinnor och jourtjejer

Kvinnojouren Boden

30 000 kr

Informationsinsatser

Kvinnojouren Boden

22 000 kr

Vidareutbildning

Kvinnojouren Duvan

19 375 kr

Utåtriktat arrangemang på brottsoffertema

Kvinnojouren Frideborg

23 750 kr

Rekrytering och grundutbildning

Kvinnojouren i Motala

50 000 kr

Utåtriktat arrangemang på brottsoffertema

Kvinnojouren i Motala

25 000 kr

Vidareutbildning

Kvinnojouren Kullan

30 000 kr

Marknadsföring

Kvinnojouren Linnéan i Lidköping

5 125 kr

Tryckning av informationsmaterial

Kvinnojouren Lund

50 000 kr

Gruppverksamhet för våldsutsatta kvinnor och barn

Kvinnojouren Lund

16 700 kr

Framtagning och tryckning av informationsmaterial

Kvinnojouren Lund

15 250 kr

Vidareutbildning

Kvinnojouren Malva

35 000 kr

Framtagning och tryckning av informationsmaterial

Kvinnojouren Malva

24 550 kr

Tryckning av informationsmaterial

Kvinnojouren Online

30 000 kr

Tryckning av informationsmaterial

Kvinnojouren Pärlan

30 000 kr

Informationsinsatser

Kvinnojouren Pärlan

32 375 kr

Marknadsföring

Kvinnojouren Ulricehamn

11 800 kr

Informationsinsatser

Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund

30 000 kr

Marknadsföring

Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund

20 000 kr

Grundutbildning för volontärer och styrelseledamöter

Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund

7 776 kr

Tryckning av informationsmaterial

Kvinnojouren Örnsköldsvik

50 000 kr

Gruppverksamhet för våldsutsatta kvinnor och barn

Kvinnojouren Örnsköldsvik

10 000 kr

Tryckning av informationsmaterial

Kvinnors Rätt

30 000 kr

Framtagning och tryckning av informationsmaterial

Lex Femme

30 000 kr

Annonsering

Lex Femme

30 000 kr

Annonsering

Malmö Kvinnojour

30 000 kr

Utåtriktat arrangemang på brottsoffertema

Malmö Kvinnojour

25 000 kr

Vidareutbildning

Malmö Kvinnojour

20 000 kr

Annonsering

Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk

50 000 kr

Grund- och vidareutbildning

nxtME

40 000 kr

Annonsering och tryckning av informationsmaterial

nxtME

30 000 kr

Informationsinsats

nxtME

30 000 kr

Utåtriktat arrangemang på brottsoffertema

nxtME

25 000 kr

Vidareutbildning

Qjouren

60 000 kr

Föreläsningar på brottsoffertema

Region Dalarna

33 500 kr

Utbildning

Region Stockholm

100 000 kr

Framtagande av kunskapsöversikt

Rise - Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen

50 000 kr

Gruppverksamhet för våldsutsatta

Rise - Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen

40 000 kr

Informationsinsats

Rise - Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen

25 000 kr

Vidareutbildning

Ronneby Kvinnojour

30 000 kr

Informationsinsatser

Rädda Barnens Riksförbund

85 000 kr

Informationsinsatser om stöd till våldsutsatta barn

Skyddsjouren i Ängelholm

20 000 kr

Tryckning av informationsmaterial

Sollentuna kvinnojour

60 000 kr

Föreläsningar på brottsoffertema och informationsinsatser

Sollentuna kvinnojour

35 000 kr

Marknadsföring

Sollentuna kvinnojour

30 000 kr

Utåtriktat arrangemang på brottsoffertema

Somaya Stödjour

50 000 kr

Framtagande av utbildningsmaterial

Somaya stödjour

40 000 kr

Informationsinsatser

Stiftelsen 1000 Möjligheter

100 000 kr

Informationskampanj

Stiftelsen Allmänna Barnhuset

1 450 000 kr

Utveckling av metodstöd för brottsutsatta barn

Stjärnjouren - Sundbybergs trans och tjejjour

30 000 kr

Annonsering

Stjärnjouren - Sundbybergs trans och tjejjour

30 000 kr

Rekrytering och grundutbildning

Stjärnjouren - Sundbybergs trans och tjejjour

10 000 kr

Tryckning av informationsmaterial

Stjärnjouren - Sundbybergs trans och tjejjour

9 000 kr

Vidareutbildning

Stockholms Tjejjour

30 000 kr

Tryckning av informationsmaterial

Stockholms Tjejjour

25 500 kr

Vidareutbildningar

Strängnäs kommun

25 000 kr

Utbildning

Studieförbundet Vuxenskolan Jönköpings län

150 000 kr

Utbildning

Svenska Röda Korset, Umeåkretsen

100 000 kr

Verksamhet för våldsutsatta kvinnor

Terrafem

125 000 kr

Regionala utbildningar

Terrafem

40 000 kr

Marknadsföring

Terrafem

40 000 kr

Marknadsföring

Terrafem Linköping

30 000 kr

Rekrytering och grundutbildning

Terrafem Skåne

60 000 kr

Rekrytering och två grundutbildningar

Terrafem Stockholm

22 500 kr

Rekrytering och grundutbildning

Terrafem Uppsala

30 000 kr

Rekrytering och grundutbildning

Terrafem Örebro

30 000 kr

Rekrytering och grundutbildning

Tjej- och transjouren i Lund

30 000 kr

Framtagning och tryckning av informationsmaterial

Tjej- och transjouren i Lund

30 000 kr

Annonsering

Tjej- och transjouren i Lund

22 000 kr

Rekrytering och grundutbildning

Tjejjouren Luleå

68 750 kr

Grund- och vidareutbildningar

Tjejjouren Skogsrå

25 000 kr

Vidareutbildning

Trans- och Tjejjouren i Malmö

25 000 kr

Vidareutbildning

Transammans - förbundet för transpersoner och närstående

200 000 kr

Informationskampanj

Ungdomsjouren Tigerlilja

10 500 kr

Tryckning av informationsmaterial

Uppsala kommun

71 000 kr

Utbildning

Uppsala Kvinnojour

40 000 kr

Framtagande av informationsmaterial

Uppsala stadsmission, Kvinnobyrån

30 000 kr

Marknadsföring

Uppsala tjej-och transjour

36 000 kr

Rekrytering och två grundutbildningar

Uppsala tjej-och transjour

30 000 kr

Annonsering

Örebro tjejjour

17 000 kr

Tryckning av informationsmaterial

Östergötlands Stadsmission

50 000 kr

Utbildning

Veronika Burcar Alm, Sociologiska institutionen, Lunds universitet

697 000 kr

Syskonvåld ur ett professionellt perspektiv - att hantera och förebygga en förbisedd form av våld i nära relation

Lotta Agevall Gross, Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet

756 000 kr

Att leva i transit, en studie om våldsutsatta kvinnor i skyddat boende, slutbidrag

Susanna Johansson, Socialhögskolan, Lunds universitet

521 000 kr

I skärningslinjen mellan brottsoffer, rättighetsbärare och familjemedlem: om målgruppskonstruktioner och positionering av barn i barnahus , slutbidrag

Sibel Korkmaz, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

789 000 kr

Våld i nära relationer bland SiS-placerade ungdomar: Dynamiken mellan egna beteendeproblem och att vara offer för våld , slutbidrag

Åsa Källström, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap, Örebro universitet

800 000 kr

Utveckling av socialtjänstens utredningar av våld i nära relationer mot personer med intellektuella funktionsnedsättningar

Nicole Ovesen, Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet

769 000 kr

Teknologins roll i våld i nära relationer och hjälpsökande

Elisabeth Punzi, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

795 000 kr

Brottsoffer med intellektuell funktionsnedsättning. Att identifiera målgruppen och förbättra bemötandet med hjälp av frågemetoden LDSQ

Sara Uhnoo, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

800 000 kr

The real rape - the application of Swedish rape laws 1965-2022 , fortsättningsbidrag

Karin Åström, Juridiska institutionen, Umeå universitet

731 000 kr

Barnpornografibrottet - till skydd för vem? En rättslig studie om vilka offer för barnpornografibrottet som erhåller målsägandestatus, slutbidrag

Carolina Överlien, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

800 000 kr

Mellan vilja och ovilja - processer, tvetydigheter och ambivalens i ungas sexuella samtycke, fortsättningsbidrag