Projekt som beviljats medel våren 2022

Observera att det endast är besked via brev som gäller som garanti för beviljade bidrag.

Bollnäs kommun

150 000 kr

Informationsinsatser om våld mot barn och unga samt våld i ungas partnerrelationer

Borlänge Kvinnojour

36 922 kr

Vidareutbildning för jourkvinnor och jourtjejer

Borlänge Kvinnojour

30 000 kr

Informationsmaterial

Botkyrka kommun

66 000 kr

Översättning av informationsmaterial om stöd till unga brottsoffer

Brottsofferjouren Alingsås, Lerum, Vårgårda, Herrljunga

25 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Alingsås tingsrätt hösten 2022

Brottsofferjouren Fyrbodal

20 000 kr

Informationsmaterial

Brottsofferjouren Fyrbodal

50 000 kr

Utåtriktat arrangemang på brottsoffertema

Brottsofferjouren Helsingborg

20 295 kr

Grundutbildning för stödjare

Brottsofferjouren Helsingborg

500 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Helsingborgs tingsrätt 2023

Brottsofferjouren Helsingborg

8 765 kr

Informationsmaterial

Brottsofferjouren Helsingborg

8 000 kr

Vidareutbildning

Brottsofferjouren Huddinge-Botkyrka

50 000 kr

Utåtriktade arrangemang på brottsoffertema

Brottsofferjouren i Linköping

321 887 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Linköpings tingsrätt 2023

Brottsofferjouren Jönköping

29 100 kr

Regional grundutbildning

Brottsofferjouren Jönköping

326 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Jönköpings och Eksjö tingsrätter 2023

Brottsofferjouren Jönköping

25 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Eksjö tingsrätt hösten 2022

Brottsofferjouren Kungsbacka

23 695 kr

Informationsinsatser

Brottsofferjouren Landskrona Svalöv

5 813 kr

Vidareutbildning för stödpersoner

Brottsofferjouren Landskrona Svalöv

30 000 kr

Annonsering

Brottsofferjouren Ljusdal

38 500 kr

Informationsinsatser

Brottsofferjouren Luleå

160 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Luleå tingsrätt 2023

Brottsofferjouren Luleå

100 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Haparanda tingsrätt och Kalix tingsställe tingsrätt 2023

Brottsofferjouren Luleå

100 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Gällivare tingsrätt och Kiruna tingsställe tingsrätt 2023

Brottsofferjouren Luleå

20 875 kr

Informationsinsatser

Brottsofferjouren Mellersta Skåne

25 000 kr

Vidareutbildning för stödpersoner och vittnesstöd

Brottsofferjouren Mellersta Skåne

330 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Lunds tingsrätt 2023

Brottsofferjouren Mellersta Skåne

500 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Malmö tingsrätt och Hovrätten över Skåne och Blekinge 2023

Brottsofferjouren Mellersta Skåne

32 000 kr

Föreläsningar på brottsoffertema

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland

23 500 kr

Utåtriktade arrangemang på brottsoffertema

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland

20 014 kr

Vidareutbildning för stödpersoner

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland

50 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Norrtälje tingsrätt 2023

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland

33 375 kr

Utåtriktat arrangemang på brottsoffertema

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland

9 600 kr

Grundutbildning för stödpersoner

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland

500 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Attunda tingsrätt 2023

Brottsofferjouren Storgöteborg

33 035 kr

Grund- och vidareutbildning för stödpersoner och vittnesstöd

Brottsofferjouren Storgöteborg

20 000 kr

Informationsmaterial

Brottsofferjouren Södra Halland

80 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Halmstads tingsrätt hösten 2022

Brottsofferjouren Södra Halland

10 000 kr

Informationsmaterial

Brottsofferjouren Södra Stockholm

11 600 kr

Vidareutbildning för vittnesstöd vid Södertörns tingsrätt

Brottsofferjouren Södra Stockholm

25 000 kr

Vidareutbildning för stödpersoner och vittnesstöd

Brottsofferjouren Södra Stockholm

25 000 kr

Vidareutbildning för volontärer

Brottsofferjouren Södra Stockholm

11 600 kr

Vidareutbildning för vittnesstöd vid Stockholms tingsrätt

Brottsofferjouren Södra Stockholm

27 000 kr

Grundutbildning för vittnesstöd vid tre verksamheter

Brottsofferjouren Södra Stockholm

10 500 kr

Informationsinsatser

Brottsofferjouren Värmland

330 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Värmlands tingsrätt 2023

Brottsofferjouren Värmland

45 000 kr

Grund- och vidareutbildning för stödpersoner och vittnesstöd

Brottsofferjouren Värmland

20 000 kr

Utåtriktat arrangemang på brottsoffertema

Brottsofferjouren Västernorrland

50 000 kr

Utåtriktat arrangemang på brottsoffertema

Brottsofferjouren Västerort

54 689 kr

Regional grundutbildning för stödpersoner

Brottsofferjouren Växjö

40 000 kr

Marknadsföring

Brottsofferjouren Växjö

80 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Växjö tingsrätt 2022

Brottsofferjouren Örebro län

30 000 kr

Rekrytering och utbildning av nya stödpersoner och vittnesstöd

Brottsofferjouren Örebro län

25 000 kr

Vidareutbildning

Brottsofferjouren Örebro län

10 650 kr

Informationsinsatser

Brottsofferjouren Östra Sörmland

160 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Nyköpings tingsrätt 2023

Brottsofferjouren Östra Sörmland

5 000 kr

Marknadsföring

Brottsofferjouren Östra Värmland

30 000 kr

Informationsinsatser

Brottsofferjouren Östra Östergötland

9 535 kr

Utåtriktat arrangemang på brottsoffertema

Brottsofferjouren Östra Östergötland

30 000 kr

Marknadsföring

Brottsofferjouren Östra Östergötland

6 820 kr

Vidareutbildning

Brottsofferjouren Östra Östergötland

5 250 kr

Vidareutbildning

Brottsofferjouren Övre Dalarna

25 000 kr

Utåtriktade arrangemang på brottsoffertema

Brottsofferjourernas Regionförening Gävleborg

25 000 kr

Regional vidareutbildning

ECPAT Sverige

150 000 kr

Informationsinsatser om stöd till barn och unga

FemCenter Kvinnojour

20 000 kr

Grundutbildning för jourkvinnor

FemCenter Kvinnojour

20 060 kr

Aktiviteter för våldsutsatta kvinnor och barn

Fryshuset Elektra

200 000 kr

Informationsinsatser om stöd till offer för hedersrelaterat våld och förtryck

Föreningen Alla Kvinnors Hus

30 000 kr

Informationskampanj

Föreningen Alla Kvinnors Hus

20 000 kr

Grundutbildning för volontärer vid skyddat boende

Föreningen Alla Kvinnors Hus

20 000 kr

Grundutbildning för volontärer vid samtalsmottagning

Föreningen Alla Kvinnors Hus

30 000 kr

Framställning av informationsmaterial

Föreningen Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, ATSUB

19 000 kr

Framställning av informationsmaterial

Föreningen Kvinnohuset Västerås

20 000 kr

Grundutbildning för volontärer

Föreningen Kvinnohuset Västerås

26 000 kr

Gruppverksamhet för våldsutsatta kvinnor

Föreningen Stoppa skjutningen

50 000 kr

Informationsinsatser

Föreningen Storasyster

30 000 kr

Rekrytering och volontärutbildning

Föreningen Tillsammans

16 800 kr

Grundutbildning

Juristjouren

4 680 kr

Marknadsföring

Kraftbyrån

11 675 kr

Vidareutbildning för volontärer

Kraftbyrån

27 600 kr

Informationsinsatser

Kraftbyrån

25 000 kr

Vidareutbildning för volontärer

Kraftbyrån

21 550 kr

Rekrytering och utbildning av nya volontärer

Kristianstad Kvinnojour

17 801 kr

Framställning och översättning av informationsmaterial

Kvinno- och tjejjouren i Jönköping

40 000 kr

Vidareutbildning för volontärer

Kvinno- och tjejjouren i Umeå

40 000 kr

Informationsmaterial

Kvinno- och Tjejjouren i Vallentuna

26 500 kr

Grundutbildning för jourkvinnor och jourtjejer

Kvinno- och Tjejjouren i Vallentuna

30 000 kr

Informationskampanj

Kvinnoföreningen mot våld i Karlskoga/Degerfors

25 000 kr

Vidareutbildning

Kvinnojouren Athena

30 000 kr

Informationskampanj

Kvinnojouren Blåklockan

50 000 kr

Utåtriktat arrangemang på brottsoffertema

Kvinnojouren Blåklockan

30 000 kr

Informationsinsatser

Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata

30 000 kr

Rekrytering och utbildning av nya medlemmar

Kvinnojouren Enköping

25 000 kr

Vidareutbildning

Kvinnojouren Frideborg Mölndal/Härryda

30 000 kr

Framställning och översättning av informationsmaterial

Kvinnojouren i Lycksele

20 788 kr

Informationsinsatser

Kvinnojouren i Stenungsund

40 000 kr

Rekrytering och utbildningar av nya volontärer

Kvinnojouren i Österåker

25 000 kr

Vidareutbildning för jourkvinnor

Kvinnojouren Kalmar

11 250 kr

Marknadsföring

Kvinnojouren Karlskrona

30 000 kr

Framställning av informationsmaterial

Kvinnojouren Kullan

10 000 kr

Informationsinsatser

Kvinnojouren Kullan

4 657 kr

Vidareutbildning för volontärer

Kvinnojouren Linnéan i Lidköping

9 000 kr

Grundutbildning för volontärer

Kvinnojouren Linnéan i Lidköping

23 500 kr

Vidareutbildning för medlemmar

Kvinnojouren Linnéan i Lidköping

18 000 kr

Informationsinsatser

Kvinnojouren Lund

44 000 kr

Gruppverksamhet för våldsutsatta flickor

Kvinnojouren Lund

30 000 kr

Informationsinsatser

Kvinnojouren Lund

14 375 kr

Vidareutbildning för volontärer

Kvinnojouren Malva

11 843 kr

Framställning och översättning av informationsmaterial

Kvinnojouren Malva

28 500 kr

Grund- och vidareutbildning för volontärer

Kvinnojouren Malva

30 000 kr

Informationsinsatser

Kvinnojouren TROTS

23 498 kr

Informationsinsatser

Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund

30 000 kr

Marknadsföring

Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund

19 445 kr

Framställning av informationsmaterial

Kvinnojouren Örnsköldsvik

50 000 kr

Aktiviteter för våldsutsatta kvinnor

Kvinnojouren Örnsköldsvik

22 500 kr

Grundutbildning för volontärer

Lex Femme

30 000 kr

Marknadsföring

Lex Femme

30 000 kr

Marknadsföring

Novahuset

50 000 kr

Utåtriktat arrangemang på brottsoffertema

nxtME

50 000 kr

Utåtriktat arrangemang på brottsoffertema

nxtME

30 000 kr

Informationsinsatser

PRO Östergötland

50 000 kr

Föreläsningar på brottsoffertema

Qjouren

30 000 kr

Framställning av informationsmaterial

Region Stockholm, Karolinska universitetssjukhuset, Astrid Lindgrens barnsjukhus

150 000 kr

Utbildningsfilm om rättsmedicinsk undersökning, spårsäkring vid sexuella övergrepp och utfärdande av rättsintyg

Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen (Rise)

25 000 kr

Vidareutbildning för stödpersoner

Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen (Rise)

30 000 kr

Informationsmaterial

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

160 000 kr

Framställning av publikation om våldets normaliseringsprocess

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

150 000 kr

Utveckling av stöd till offer för människohandel

Rädda Barnen

300 000 kr

Informationsinsatser om stöd till våldsutsatta barn

Rädda Barnen Region Väst

150 000 kr

Framställning av publikation om bemötande av våldsutsatta barn och unga

Röda Korset Umeåkretsen

100 000 kr

Verksamhet för våldsutsatta kvinnor

Solrosen Heby

40 000 kr

Informationsinsatser

Somaya kvinno- och tjejjour

40 000 kr

Marknadsföring av Somaya Center

Somaya kvinno- och tjejjour

40 000 kr

Informationsinsatser

Somaya kvinno- och tjejjour

60 000 kr

Rekrytering och volontärutbildningar

Stjärnjouren

33 547 kr

Marknadsföring av juristjouren

Stjärnjouren

31 733 kr

Grundutbildningar för volontärer

Stjärnjouren

40 000 kr

Informationsinsatser

Stjärnjouren

28 000 kr

Fortbildning för volontärer

Stjärnjouren

40 000 kr

Informationskampanj

Stockholms tjejjour

25 000 kr

Fortbildning för volontärer

Stockholms tjejjour

60 000 kr

Rekrytering och grundutbildning av jourtjejer samt framställning och översättning av informationsmaterial

Stockholms tjejjour

20 000 kr

Marknadsföring

Stödföreningen Stoppa Romansbedrägerier

11 300 kr

Framställning av informationsmaterial

Stödföreningen Stoppa Romansbedrägerier

20 000 kr

Grundutbildning för föreningens volontärer

Terrafem

30 000 kr

Informationsinsatser

Terrafem

50 000 kr

Vidareutbildningar

Terrafem

6 000 kr

Juristjourutbildning

Terrafem Stockholm

40 000 kr

Grundutbildningar

Terrafem Uppsala

40 000 kr

Grundutbildningar

Tjejjouren i Lund

23 000 kr

Rekrytering och utbildning av nya volontärer

Tjejjouren i Lund

40 000 kr

Informationsinsatser

Tjejjouren i Lund

50 000 kr

Regional vidareutbildning

Tjejjouren Madicken

23 000 kr

Rekrytering och tjejjoursutbildning

Tjejjouren Norrköping

30 000 kr

Utåtriktat arrangemang på brottsoffertema

Tjejjouren Skogsrå

21 000 kr

Rekrytering och utbildning av nya jourtjejer

Ungdomsjouren Tigerlilja

23 000 kr

Rekrytering och utbildning av nya volontärer

Uppsala Kvinnojour

20 000 kr

Framställning av informationsmaterial

Uppsala tjej- och transjour

38 000 kr

Grundutbildningar för volontärer

Uppsala tjej- och transjour

40 000 kr

Informationsinsatser

Utväg Skaraborg

146 000 kr

Utvärdering av verksamhet för våldsutsatta kvinnor

Örebro tjejjour

8 674 kr

Framställning av utbildningsmaterial

Linda Arnell, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet

800 000 kr

Vad en vistelse på skyddat boende betyder för våldsutsatta barn, slutbidrag

Emelie Ernberg, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet

800 000 kr

Var är alla pojkar? Könsskillnader i sexualbrottsutsatta barns möjligheter att avancera inom rättskedjan

Simon Lindgren, Sociologiska institutionen, Umeå universitet

792 000 kr

Understanding Discourses of Victimisation in the Age of Deep Mediatisation, slutbidrag

Mikaela Magnusson, Barnafrid, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköpings universitet

701 000 kr

Barnfridsbrottet: Barns röster och den rättsliga hanteringen av ärenden där barn bevittnat brott mellan närstående

Karin Åström, Juridiska institutionen, Umeå universitet

730 000 kr

Barnpornografibrottet - till skydd för vem? En rättslig studie om vilka offer för barnpornografibrott som erhåller målsägandestatus