Projekt som beviljats medel våren 2021

Observera att det endast är besked via brev som gäller som garanti för beviljade bidrag.

Alltid Sedd

22 000 kr

Rekrytering och utbildning av nya volontärer

Barnen Först

20 500 kr

Utåtriktat arrangemang på brottsoffertema

Botkyrka Kvinno- och tjejjour

90 000 kr

Grund- och vidareutbildning för volontärer och informationsinsatser

Brottsofferjouren Fyrbodal

49 400 kr

Rekrytering och utbildning av volontärer vid tre verksamheter

Brottsofferjouren Haninge/Nynäshamn

58 650 kr

Informationsinsatser

Brottsofferjouren Helsingborg

330 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Helsingborgs tingsrätt 2022

Brottsofferjouren Helsingborg

4 125 kr

Informationsinsatser

Brottsofferjouren Jämtland

14 000 kr

Rekrytering och utbildning av stödpersoner och vittnesstöd

Brottsofferjouren Jönköping

160 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Jönköpings tingsrätt 2022

Brottsofferjouren Jönköping

29 100 kr

Grundutbildning av stödpersoner och vittnesstöd vid tre verksamheter

Brottsofferjouren Linköping

26 000 kr

Rekrytering och utbildning av nya stödpersoner och vittnesstöd

Brottsofferjouren Linköping

160 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Linköpings tingsrätt 2022

Brottsofferjouren Luleå

100 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Gällivare tingsrätt och Kiruna tingsställe 2022

Brottsofferjouren Luleå

160 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Luleå tingsrätt 2022

Brottsofferjouren Luleå

100 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Haparanda tingsrätt och Kalix tingsställe 2022

Brottsofferjouren Luleå

58 125 kr

Rekrytering och utbildning av nya stödpersoner och vittnesstöd

Brottsofferjouren Mellersta Skåne

20 000 kr

Föreläsningar på brottsoffertema

Brottsofferjouren Mellersta Skåne

25 000 kr

Vidareutbildning

Brottsofferjouren Mellersta Skåne

330 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Lunds tingsrätt 2022

Brottsofferjouren Mellersta Skåne

14 300 kr

Föreläsning på brottsoffertema

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland

23 325 kr

Föreläsningar på brottsoffertema

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland

20 000 kr

Informationsinsatser

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland

30 000 kr

Marknadsföring

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland

30 000 kr

Marknadsföring av verksamheten på Gotland

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland

12 450 kr

Tryckning av informationsmaterial

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland

25 000 kr

Vidareutbildning

Brottsofferjouren Storgöteborg

37 000 kr

Marknadsföring

Brottsofferjouren Södra Stockholm

75 000 kr

Fortbildning för ideella

Brottsofferjouren Södra Stockholm

13 500 kr

Annonsering

Brottsofferjouren Södra Stockholm

25 000 kr

Vidareutbildning

Brottsofferjouren Värmland

40 000 kr

Inköp av informationsmaterial

Brottsofferjouren Värmland

15 000 kr

Marknadsföring

Brottsofferjouren Värmland

330 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Värmlands tingsrätt 2022

Brottsofferjouren Västerort

75 575 kr

Rekrytering och utbildning av stödpersoner vid sju verksamheter

Brottsofferjouren Västerort

12 050 kr

Vidareutbildning

Brottsofferjouren Växjö

30 000 kr

Marknadsföring

Brottsofferjouren Växjö

6 600 kr

Vidareutbildning

Brottsofferjouren Örebro län

26 000 kr

Rekrytering och utbildning av nya volontärer

Brottsofferjouren Örebro län

14 594 kr

Inköp av informationsmaterial

Brottsofferjouren Örebro län

330 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Örebro tingsrätt 2022

Brottsofferjouren Örebro län

25 000 kr

Vidareutbildning

Brottsofferjouren Östergötland

40 000 kr

Informationsinsatser

Brottsofferjouren Östergötland

21 600 kr

Vidareutbildning

Brottsofferjouren Östra Skaraborg

30 000 kr

Marknadsföring

Brottsofferjouren Östra Sörmland

150 000 kr

Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Nyköpings tingsrätt 2022

Brottsofferjouren Östra Värmland

34 500 kr

Annonsering och inköp av informationsmaterial

Brottsofferjouren Östra Östergötland

32 262 kr

Tryckning och inköp av informationsmaterial

Brottsofferjouren Östra Östergötland

26 470 kr

Annonsering

Brottsofferjouren Östra Östergötland

14 875 kr

Utåtriktat arrangemang på brottsoffertema

ECPAT Sverige

150 000 kr

Informationsinsatser

Ericastiftelsen

100 000 kr

Utåtriktat arrangemang på brottsoffertema

Förenade tjej-, trans- och ungdomsjourer

50 000 kr

Informationsinsatser

Föreningen Film and Tell / SE BARNEN

50 000 kr

Informationsinsatser

Föreningen Malmö Kvinnojour

40 000 kr

Informationsinsatser

Föreningen Malmö Kvinnojour

30 000 kr

Rekrytering och utbildning av nya volontärer

Föreningen Storasyster

36 250 kr

Grund- och vidareutbildning av volontärer och annonsering

Föreningen Tillsammans

9 500 kr

Vidareutbildning

Kvinno- och Tjejjouren Miranda

38 000 kr

Informationsinsatser

Kvinno- och tjejjouren Pax

25 000 kr

Vidareutbildning

Kvinnojouren Enköping

7 200 kr

Tryckning av informationsmaterial

Kvinnojouren i Norrköping/Tantjouren

35 000 kr

Informationsinsatser

Kvinnojouren Kalmar

40 000 kr

Annonsering och tryckning av informationsmaterial

Kvinnojouren Kalmar

30 000 kr

Marknadsföring

Kvinnojouren Malva

7 968 kr

Grundutbildning för stödpersoner

Kvinnojouren Malva

23 801 kr

Informationsinsatser

Kvinnojouren Malva

30 000 kr

Marknadsföring

Kvinnojouren Olivia

7 800 kr

Översättning och tryckning av informationsmaterial

Kvinnojouren Online

30 000 kr

Informationsinsatser

Kvinnojouren Öresund Ungdomsjouren Öresund

50 000 kr

Informationsinsatser

Lex Femme

50 000 kr

Två juristjourutbildningar

Lex Femme

30 000 kr

Informationsinsatser

Lex Femme

30 000 kr

Informationsinsatser

Motala Kvinnojour

40 000 kr

Utåtriktat arrangemang på brottsoffertema

Motala Kvinnojour

25 000 kr

Föreläsning på brottsoffertema

nxtME

30 000 kr

Marknadsföring

RFSL Rådgivningen Skåne

100 000 kr

Informationsinsatser

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter, RFSL Stödmottagning

75 000 kr

Material om bemötande av personer utsatta för hatbrott

Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

50 000 kr

Material om våld i nära relation

Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen, Rise

20 000 kr

Informationsinsatser

Rädda Barnen

200 000 kr

Rapport om våldsutsatta barn i rättsprocessen

Somaya kvinno- och tjejjour

50 000 kr

Två volontärutbildningar

Somaya kvinno- och tjejjour

50 000 kr

Informationsinsatser

Somaya kvinno- och tjejjour

30 000 kr

Framtagning, tryckning och spridning av informationsmaterial

Stjärnjouren

30 000 kr

Marknadsföring

Svenska Röda Korset, Umeåkretsen

100 000 kr

Verksamhet för våldsutsatta kvinnor

Terrafem Göteborg

60 000 kr

Två grundutbildningar och annonsering

Terrafem Skåne

30 000 kr

Grundutbildning och annonsering

Terrafem Stockholm

20 000 kr

Grundutbildning

Tjejjouren i Eslöv

15 535 kr

Grundutbildning för nya medlemmar

Tjejjouren i Lund

32 000 kr

Informationsinsatser

Tjejjouren i Lund

23 000 kr

Grundutbildning för nya volontärer

Tjejjouren Olivia

12 000 kr

Framtagning och tryckning av informationsmaterial

Ungdomsjouren Bellis

25 000 kr

Vidareutbildning

Ungdomsjouren Bellis

20 000 kr

Informationsinsatser

Ungdomsjouren Tigerlilja

20 000 kr

Informationsinsatser

Unizon

100 000 kr

Informationsinsatser

Örebro Tjejjour

3 485 kr

Framtagning och tryckning av informationsmaterial

Linda Arnell, Institution för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet

800 000 kr

Vad en vistelse på skyddat boende betyder för våldsutsatta barn, fortsättningsbidrag

Alexandra Bogren, Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola

800 000 kr

Berusning, sexuella trakasserier och sexuellt våld i nattlivet: En kvalitativ studie av unga vuxna i Sverige och Danmark

Anita Heber, Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet

799 000 kr

Män som offer? Tre perspektiv på brottsofferskap under rättegångar

Malin Wieslander, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet

800 000 kr

Sexuella trakasserier inom polisen: Brottsoffer, brottsutredning och brottsförebyggande åtgärder