Ansökan om medel för forskningsprojekt

Det går att söka medel från Brottsofferfonden två gånger per år, senast den 1 april eller senast den 1 oktober. Beslutet kommer i juni om du ansöker i april och i december om du ansöker i oktober.

Brottsofferfonden stödjer forskning som bedrivs vid svenska högskolor och universitet. Forskningsprojekt kan finansieras upp till tre år. Beslut om fördelning av medel fattas för ett år i taget. Du måste därför göra en ansökan om fortsättningsbidrag för varje projektår om du ansöker för två- eller treåriga projekt. För projekt som pågår i maximalt 18 månader räcker det med en ansökan.

Läs anvisningarna innan du fyller i ansökan.

Ansök via webben

Det enklaste sättet att söka medel är via webben. För webbansökan behövs en personlig e-legitimation. Om du sparar en ansökan finns den kvar i fem dagar. Om du inte kan göra en webbansökan går det bra att använda Brottsofferfondens ansökningsblankett i pdf-format.

Observera att informationen inte sparas automatiskt i webbansökan. Du behöver därför komma ihåg att spara ansökan genom att trycka på Spara-funktionen i ansökningsformuläret.

Fyll i ansökan och skriv ut sammanfattningen från webbformuläret. Sammanfattningen ska undertecknas av huvudsökande och prefekt eller motsvarande och skickas till:
Brottsoffermyndigheten, Box 470, 901 09 Umeå.

Ansökningsblankett i pdf-format

Ansökningshandlingarna och bilagor skickas in via e-post till registrator@brottsoffermyndigheten.se.

Följande bilagor ska skickas via e-post:
• Projektbeskrivning
• Budget
• CV för huvudsökande
• Eventuella andra bilagor, till exempel referenser och CV för medsökande

Skicka även ett exemplar av ansökningsblanketten, undertecknad av huvudsökande och prefekt eller motsvarande, till:
Brottsoffermyndigheten, Box 470, 901 09 Umeå.


 

Senast uppdaterad:2019-10-16
Telefonväxel
090-70 82 00,
måndag-fredag 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
Brottsskadeenhetens servicetelefon,
främst skadeståndsrättsliga frågor
090-70 82 00, menyval 4,
måndag-fredag 09.00 – 15.00
Fax
090-17 83 53
Postadress
Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 UMEÅ
Besöksadress
Storgatan 49 i Umeå