Avgifter till Brottsofferfonden

Det finns två situationer där avgifter till Brottsofferfonden blir aktuella – när en person döms för ett brott med svårare straff än penningböter i straffskalan, och när en person avtjänar ett straff med fotboja.

Alla som dömts för ett eller flera brott i en dom som kan leda till svårare straff än penningböter ska betala en särskild avgift på 1 000 kronor till Brottsofferfonden. Det är polisen som administrerar och kan svara på frågor om kraven på avgift efter en dom. 

Den som avtjänar ett straff med fotboja ska betala en avgift om 100 kronor per dag – maximalt 12 000 kronor – till Brottsofferfonden. Det är Kriminalvården som administrerar och kan svara på frågor om kraven på avgift som avser fotboja.

Avgiftsnivåer för brott begångna före
den 1 februari 2023

För brott som begåtts före den 1 februari 2023 gäller tidigare avgiftsnivåer, 800 i avgift för ett brott som kan leda till fängelse och 80 kronor per dag för den som avtjänar sitt straff med elektronisk fotboja. 

Om ditt ärende har gått till Kronofogden

Har ärendet överlämnats till Kronofogden är det dit du måste vända dig för frågor.

Det här gör Brottsofferfonden

Brottsofferfonden använder pengarna för att finansiera forskning och projekt som ökar kunskapen om brottsoffer och bidrar till att ge bättre bemötande och stöd till brottsoffer. 

Ta kontakt

Polismyndigheten

Du kan kontakta polisen om du har frågor om avgiften till Brottsofferfonden efter att du dömts för ett brott som kan leda till fängelsestraff.

Kriminalvården

Du kan kontakta Kriminalvården om du har frågor om avgiften till Brottsofferfonden när du avtjänar ett straff med fotboja.

Kronofogden

Du kan kontakta Kronofogden om du har frågor om skadestånd.