Ta kontakt

Polismyndigheten

Du kan kontakta polisen om du har frågor om böter och avgiften till Brottsofferfonden.