Benen på två personer som sitter mitt emot varandra.

Om ditt barn dömts att betala skadestånd

Om ditt barn dömts att betala skadestånd kan du som vårdnadshavare behöva betala en del av skadeståndet. Det kallas för principalansvar.

Du har som vårdnadshavare ansvar att betala en femtedels prisbasbelopp för varje skadevållande händelse. Det innebär att du tillsammans med ditt barn och den andra vårdnadshavaren, om det finns en sådan, tillsammans ansvarar för att betala upp till 9 660 kronor om brottet inträffade 2022. Om det inträffade under 2023 är beloppet 10 500 kronor och om det inträffat under 2024 är beloppet 11 460 kronor. Om skadeståndet är högre ansvarar barnet själv för resten av summan.

Principalansvaret gäller bara för biologiska föräldrar och adoptivföräldrar som var vårdnadshavare när brottet begicks. Särskilda vårdnadshavare har inget principalansvar.

Ta kontakt

Kronofogden

Du kan kontakta Kronofogden om du har frågor om skadestånd.