Kontakta myndigheter

Här finns kontaktuppgifter till myndigheter som du kan kontakta om du har frågor.

Brottsoffermyndigheten

Kontakta Brottsoffermyndigheten om du har frågor om din skuld till myndigheten.

Kronofogden

Du kan kontakta Kronofogden om du har frågor om skadestånd.

Polismyndigheten

Du kan kontakta polisen om du har frågor om avgiften till Brottsofferfonden efter att du dömts för ett brott som kan leda till fängelsestraff.

Rättshjälpsmyndigheten

Kontakta Rättshjälpsmyndigheten om du har frågor om rättegångskostnader.