Bild på en lagbok

Betala skadestånd

Om du har dömts för ett brott kan du bli dömd till att betala ett skadestånd. Här kan du läsa mer om hur du gör för att betala skadeståndet och vad som händer om du inte kan betala.

Har du blivit dömd att betala ett skadestånd i ett brottmål, är du skyldig att göra det omgående. Du får ingen ”räkning” eller inbetalningskort, utan måste själv ta reda på hur och till vem du ska betala.

Brottsoffer erbjuds hjälp av Kronofogden med att driva in skadestånd. Om brottsoffret vill ha hjälp skickar Kronofogden en faktura till dig. Om du kan betala din skuld och inte haft skulder hos Kronofogden sedan tidigare kommer det inte att synas några uppgifter om skulden hos Kronofogden.

Om du inte kan betala skulden

Om du inte betalar eller bara betalar en del av skulden kommer Kronofogden att utreda om du har några pengar eller tillgångar. Om du har det använder Kronofogden dem för att betala din skuld till brottsoffret. Deras utredning kan leda till att du får en betalningsanmärkning. Vill du veta om du har en betalningsanmärkning ska du ta kontakt med kreditupplysningsföretagen. Integritetsskyddsmyndigheten har en lista över alla kreditupplysningsföretag.

Om utredningen visar att du inte kan betala får brottsoffret ett brev om det och uppmanas att kontakta sitt försäkringsbolag för att söka ersättning därifrån. Finns det ingen försäkring eller om brottsoffret bara får ersättning för en del av skadan kan personen ansöka om brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten. Du kan då få en skuld till Brottsoffermyndigheten.

Om du vill betala skulden direkt till brottsoffret

Brottsoffer vill sällan ha direktkontakt med gärningspersonen. Därför kan det vara olämpligt att kontakta brottsoffret för att betala. Kan du betala ditt skadestånd direkt är det därför oftast bättre och enklare att invänta information från Kronofogden. Det kommer att kosta dig 600 kronor om Kronofogden förmedlar betalningen.

Om du ändå vill göra en direkt betalning finns två möjligheter:

1. Fråga målsägandebiträdet

Om brottsoffret hade hjälp av ett målsägandebiträde under rättegången kan du fråga målsägandebiträdet om hjälp med hur du ska göra betalningen.

2. Be någon om hjälp med att kontakta brottsoffret

En annan möjlighet är att få uppgifter för inbetalningen via brottsoffret – men du bör inte själv ta kontakt med brottsoffret. Be hellre någon annan om hjälp, till exempel den advokat som hjälpte dig i domstolen eller någon du känner. Om du själv måste kontakta brottsoffret är det bättre att skriva ett brev än att till exempel ringa. Fråga efter vilken bank och vilket kontonummer som du kan betala till.

Spara en utskrift eller ett kvitto i tio år

När du betalar, tänk på att skriva ett meddelande som tydligt visar att det handlar om betalningen av ditt skadestånd, ange gärna domens målnummer. Spara en utskrift eller ett kvitto från betalningen. Du måste ha kvar bevis på betalningen i tio år.

Ta kontakt

Kronofogden

Du kan kontakta Kronofogden om du har frågor om skadestånd.