Bild på en rättssal

Betala rättegångskostnader

Om domstolen har beslutat att du ska betala rättegångskostnader i ett brottmål får du en faktura från Rättshjälpsmyndigheten. Du måste betala fakturan inom en månad.

Kontakta Rättshjälpsmyndigheten om du inte kan betala fakturan i tid. Om du inte betalar inom en månad lämnar de kravet till Kronofogden för indrivning.

Ta kontakt

Rättshjälpsmyndigheten

Kontakta Rättshjälpsmyndigheten om du har frågor om rättegångskostnader.