Betala rättegångskostnader

Om domstolen har beslutat att du ska betala rättegångskostnader får du en faktura från Rättshjälpsmyndigheten. Du måste betala fakturan inom en månad.

Betalar du inte under den perioden får du en påminnelse. Då har du ytterligare fjorton dagar på dig att betala. Kontakta Rättshjälpsmyndigheten om du inte kan betala. Om du inte betalar lämnar de kravet till Kronofogden för indrivning.

Ta kontakt

Rättshjälpsmyndigheten

Kontakta Rättshjälpsmyndigheten om du har frågor om rättegångskostnader.