Två personer räknar pengar med hjälp av miniräknare.

Betala en skuld till Brottsoffermyndigheten

Om du har fått ett kravbrev från Brottsoffermyndigheten har myndigheten betalat ut brottsskadeersättning till ett brottsoffer som du har en skuld till. Det innebär att Brottsoffermyndigheten har tagit över hela eller en del av brottsoffrets rätt till skadestånd från dig.

I de här fallen får du en skuld till Brottsoffermyndigheten som du måste betala. Kan du inte betala skulden på en gång finns det möjlighet att lägga upp en avbetalningsplan. Myndigheten beräknar hur mycket du kan betala  på samma sätt som Kronofogden gör. Det innebär att du får ett förslag på ett belopp som du ska betala varje månad.

Utgångspunkten är att du får behålla den inkomst som krävs för att du ska få dina viktigaste behov uppfyllda. Brottsoffermyndigheten beräknar hur mycket du kan betala på samma sätt som Kronofogden gör, men accepterar en något lägre månadsbetalning.

Om du har andra skulder hos Kronofogden

Du kan också ha fått ett informationsbrev om att Brottsoffermyndigheten har överlämnat ett krav till Kronofogden. Det får du om du redan har andra skulder hos Kronofogden. Om du inte kan betala hela skulden på en gång via Kronofogden kan du komma överens om en avbetalningsplan med Brottsoffermyndigheten. I sådana fall betalar du varje månad ett belopp på din skuld direkt till Brottsoffermyndigheten och myndigheten återkallar kravet från Kronofogden.

Hur mycket måste du betala till Brottsoffermyndigheten varje månad?

  1. Om du sitter i fängelse kan Brottsoffermyndigheten oftast godta en avbetalningsplan på minst 100 kronor per månad under den tid du sitter frihetsberövad.
  2. Om du kan betala ett belopp varje månad som gör att skulden blir betald inom tre år kan Brottsoffermyndigheten ofta godta det beloppet.

    Inkomstförteckning

  3. Om du inte kan betala din skuld inom tre år behövs mer information om din ekonomiska situation för att kunna avgöra hur mycket du bör betala varje månad. Du behöver därför skicka in en förteckning över dina inkomster.

Ta kontakt

Brottsoffermyndigheten

Kontakta Brottsoffermyndigheten om du har frågor om din skuld till myndigheten.