En man sitter i ett häktesrum, utanför är väktare och försvarsadvokat.

Om flera dömts att betala skadestånd tillsammans

Om ni har varit flera gärningspersoner kan du dömas att betala skadestånd tillsammans med den eller de andra. Det kallas för solidariskt skadeståndsansvar. Ni ansvarar då tillsammans för samma skuld.

Om ni är solidariskt skadeståndsansvariga kan brottsoffret välja att bara kräva betalning från en av er. Den personen som betalar brottsoffret kan sedan kräva de övriga gärningspersonerna på betalning. Det går att ta hjälp av Kronofogden för att få hjälp med att kräva pengar från de övriga gärningspersonerna.

Det kan hända att brottsoffret inte vill ta emot pengar om någon av gärningspersonerna vill betala en del av skadeståndet eftersom det kan äventyra brottsoffrets rätt till brottsskadeersättning. Brottsoffermyndigheten brukar inte heller rekommendera brottsoffer att göra sådana uppgörelser.

Ta kontakt

Kronofogden

Du kan kontakta Kronofogden om du har frågor om skadestånd.