Betala avgiften till Brottsofferfonden

Alla som dömts för ett brott som kan leda till fängelsestraff måste betala en avgift till Brottsofferfonden. Det är polisen som driver in pengarna till Brottsofferfonden. De skickar en faktura till din folkbokföringsadress.

Avgiften till Brottsofferfonden är 800 kronor. Om du avtjänar ditt straff med fotboja betalar du en avgift på 80 kr per dag, upp till högst 9 600 kr.

Avgiften ska betalas inom en månad

Betalar du inte inom en månad skickar polisen ut en påminnelse. Blir beloppet inte betalt inom ytterligare fjorton dagar går ditt ärende vidare till Kronofogden.

Kontakta polisen om du har frågor om avgiften. De kan också svara på frågor om böter.

Om ditt ärende har gått till Kronofogden

Har ärendet överlämnats till Kronofogden är det dit du måste vända dig för frågor.

Det här gör Brottsofferfonden

Brottsofferfonden använder pengarna för att finansiera forskning och projekt som ökar kunskapen om brottsoffer och bidrar till att ge bättre bemötande och stöd till brottsoffer. 

Ta kontakt

Polismyndigheten

Du kan kontakta polisen om du har frågor om böter och avgiften till Brottsofferfonden.

Kronofogden

Du kan kontakta Kronofogden om du har frågor om skadestånd.