Våld av någon du känner

Blir du slagen eller hotad av
någon som står dig nära?
Eller har någon tagit på dig på
din rumpa, bröst eller kön mot din vilja?
Kanske är det en person som du
är eller har varit ihop med,
någon i din familj eller
någon annan du känner.
Du kan anmäla det till polisen
och du behöver inte veta
om det är ett brott
för att anmäla
Du kan också få stöd av
olika organisationer.

På polisens webbplats
finns lättläst information
om våld i familjen.

Socialtjänsten i kommunen
ska hjälpa alla brottsoffer
och särskilt kvinnor och barn som har blivit slagna.
I många kommuner finns också kvinnojourer
för kvinnor som blivit slagna.
Fråga din kommun om var de finns.

Här är fler förslag på organisationer
som du kan kontakta för att få stöd.

Brottsofferjouren

telefonnummer 116 006.
De har information på lättläst svenska
på sin webbplats.

Kvinnofridslinjen

telefonnummer 020 50 50 50.
De har information på lättläst svenska
på sin webbplats.

BRIS, Barnens rätt i samhället

telefonnummer 116 111.
Du kan läsa mer på deras webbplats.

Klicka på det du vill läsa om.