Har du blivit utsatt för ett brott?

Brottsoffermyndigheten kan hjälpa
personer som har blivit utsatta för brott.
Vi kan ge hjälp med information
och med pengar.
Men först ska du anmäla brottet till polisen.
Har du blivit skadad behöver du kanske
också besöka sjukhus.

För att kunna få pengar från Brottsoffermyndigheten
måste du ha anmält brottet till polisen
och skicka in en ansökan till oss om pengar.

Brottsoffermyndigheten går igenom din ansökan
och meddelar om du har rätt till pengar.

Klicka på det du vill läsa om.