Det här är Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten kan hjälpa personer
som har blivit utsatta för brott.
Vi kan ge hjälp med information
och med pengar.
Men först ska du anmäla brottet till polisen.

Inom Brottsoffermyndigheten
finns också Brottsofferfonden
som ger pengar till arbete
som stödjer brottsoffer.
Kunskapscentrum hos oss informerar
om vilka rättigheter brottsoffer har.

Telefonnumret till vår växel är 090-70 82 00.

Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten