Brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten

Den person som har utsatt dig för brott och skadat dig
kanske inte har pengar att betala skadestånd till dig,
eller så kan inte polisen ta reda på
vem det är som skadat dig.
Du kanske inte heller har någon försäkring
som kan ge dig pengar för din skada.

Då kan du ibland få pengar från staten.
Det kallas brottsskadeersättning.
Innan du söker brottsskadeersättning
måste du ha anmält brottet till polisen.

Brottsoffermyndigheten går igenom din ansökan
och berättar om du har rätt till pengar.

Brottsoffermyndigheten betalar oftast
för brott som har skadat en person,
inte brott som har skadat saker.
Du kan inte få pengar från Brottsoffermyndigheten
för saker som har gått sönder
eller som har blivit stulna.

Du kan få pengar om du har blivit skadad,
och till exempel behövt vård av läkare
eller samtal med en psykoterapeut.
Du kan få pengar om någon har
kränkt din personliga integritet,
till exempel om någon har slagit eller hotat dig.

Du kan också få pengar om du förlorat lön
på grund av brottet,
om du känt smärta,
eller fått skador på kroppen
som du kommer att ha resten av livet.

För att söka brottsskadeersättning ska du fylla i en blankett.
Blanketten är inte på lättläst svenska.

Ring gärna och be om hjälp att fylla i blanketten.
Telefonnumret till oss på Brottsoffermyndigheten är 090–70 82 00.

Klicka på det du vill läsa om.