Kontakta Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten kan hjälpa personer
som har blivit utsatta för brott.
Du kan ringa Brottsoffermyndigheten
för att få veta vad du ska göra
om du har blivit utsatt för ett brott.

Många frågar om hur mycket pengar
de ska be om för en viss skada.
eller hur de ska fylla i myndighetens
ansökningsblankett.

Telefonnumret är 090-70 82 00.

Läs mer på vår länk Utsatt för brott

På Brottsoffermyndighetens webbplats
finns en särskild länk
med mycket information
för dig som har blivit utsatt för brott.
Länken heter utsatt för brott.
Informationen på de sidorna är inte på lättläst svenska.

Klicka på det du vill läsa om.