Kontakta Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten kan hjälpa personer
som har blivit utsatta för brott.
Du kan ringa Brottsoffermyndigheten
för att få veta vad du ska göra
om du har blivit utsatt för ett brott.

Många frågar om hur mycket pengar
de ska be om för en viss skada.
eller hur de ska fylla i myndighetens
ansökningsblankett.

Telefonnumret är 090-70 82 00.

Läs mer på vår länk Utsatt för brott

På Brottsoffermyndighetens webbplats
finns en särskild länk
med mycket information
för dig som har blivit utsatt för brott.
Länken heter utsatt för brott.
Informationen på de sidorna är inte på lättläst svenska.

Klicka på det du vill läsa om.

Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten