Brottsofferfonden och Kunskapscentrum

Nästan alla som blir dömd för ett brott
ska betala 1 000 kronor till Brottsofferfonden.
Brottsofferfonden kan sedan ge pengar
till arbete som kan hjälpa brottsoffer.
Forskare och ideella organisationer
kan söka pengar från Brottsofferfonden,
inte brottsoffer själva.

Kunskapscentrum ska berätta om
att brottsoffer har rätt till brottsskadeersättning
från Brottsoffermyndigheten.
Kunskapscentrum ordnar kurser för
personer som möter brottsoffer.
Kunskapscentrum informerar myndigheter,
ideella organisationer och brottsoffer.

Klicka på det du vill läsa om.