Brottsofferfonden och Kunskapscentrum

Varje person som blir dömd till fängelse
ska betala 800 kronor till Brottsofferfonden.
Brottsofferfonden kan sedan ge pengar
till arbete som kan hjälpa brottsoffer.
Forskare och ideella organisationer
kan söka pengar från Brottsofferfonden,
inte brottsoffer själva.

Kunskapscentrum ska berätta om
att brottsoffer har rätt till brottsskadeersättning
från Brottsoffermyndigheten.
Kunskapscentrum ordnar kurser för
personer som möter brottsoffer.
Kunskapscentrum informerar myndigheter,
ideella organisationer och brottsoffer.

Klicka på det du vill läsa om.

Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten