Behöver du någon att prata med?

Det är vanligt att personer
som har blivit utsatta för brott mår dåligt.
Du kan bli arg eller ledsen
eller kanske känna skuld
för det som hänt.
Men det är aldrig brottsoffret
som har gjort fel.
Det är den som utsatt dig för brottet
som ska känna skuld.

Ofta hjälper det att få prata med någon.
Polisen kan hjälpa dig att få kontakt
med någon att prata med,
till exempel en stödperson,
en kurator eller psykolog.

Du kan också få stöd med samtal
av kommunens socialtjänst.
I många kommuner finns också kvinnojourer
för kvinnor som blivit slagna.
Fråga din kommun om var de finns.

Här är fler förslag på organisationer
som du kan kontakta.

Brottsofferjouren

telefonnummer 116 006.
De har information på lättläst svenska
på sin webbplats.

Kvinnofridslinjen

telefonnummer 020 50 50 50.
De har information på lättläst svenska
på sin webbplats.

BRIS, Barnens rätt i samhället

telefonnummer 116 111.
Du kan läsa mer på deras webbplats.

Klicka på det du vill läsa om.

Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten