Teletal

Vår telefonväxel är kopplad till Teletal.
Teletal är för dig som har svårt att tala själv
för att du har funktionsnedsättning.
En person hjälper dig i telefon
att förklara vad du menar.
Teletal är gratis.

Telefonnumret till vår telefonväxel är 090-70 82 00.


Senast uppdaterad:2017-03-29
Telefonväxel
090-70 82 00, sommartider vardagar klockan 8–12
Brottsskadeenhetens servicetelefon,
främst skadeståndsrättsliga frågor
090-70 82 00, menyval 4,
sommartider vardagar klockan 8–12
Fax
090-17 83 53
Postadress
Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 UMEÅ
Besöksadress
Storgatan 49 i Umeå