Om det blir rättegång i en domstol

Om du har blivit utsatt för ett brott,
kanske det blir rättegång i en domstol.
Då ska den person eller de personer
som är åtalade för brottet berätta om det.
Domstolen ska sedan besluta
om de är skyldiga till brottet eller inte.

Om det blir rättegång
ska du som varit offer för brottet
också vara med i domstolen.
Det kan vara skönt att veta innan
vad som ska hända i domstolen.

Vill du lära dig mer
om hur en rättegång går till
kan du besöka webbplatsen
som heter Rättegångsskolan.

Där finns bilder, korta filmer
och en berättarröst som förklarar.
Där beskriver vi vilka personer
som är med i rättssalen
och mycket annat.
Där finns också en längre film
om en rättegång.

Rättegångsskolan


Senast uppdaterad:2012-08-06