Har du blivit utsatt för ett brott?

Brottsoffermyndigheten kan hjälpa personer
som har blivit utsatta för brott.
Vi kan ge hjälp med information
och med pengar.
Men först ska du anmäla brottet till polisen.
Har du blivit skadad
behöver du kanske också besöka sjukhus.

För att kunna få pengar från Brottsoffermyndigheten
måste du ha anmält brottet till polisen
och skicka in en ansökan till oss om pengar.

Brottsoffermyndigheten prövar din ansökan
och meddelar om du har rätt till pengar.


Du klickar på den rubrik du vill veta mer om.

Anmäl brott till polisen

Behöver du någon att prata med?

Du kan få pengar om du har blivit utsatt för brott

Om det blir rättegång i en domstol

Kontakta Brottsoffermyndigheten
Senast uppdaterad:2012-08-06
Telefonväxel
090-70 82 00,
måndag-fredag 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
Brottsskadeenhetens servicetelefon,
främst skadeståndsrättsliga frågor
090-70 82 00, menyval 4,
måndag-fredag 09.00 – 15.00
Fax
090-17 83 53
Postadress
Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 UMEÅ
Besöksadress
Storgatan 49 i Umeå