Brottsofferfonden och Kunskapscentrum

Varje person som blir dömd till fängelse
ska betala 500 kronor till Brottsofferfonden.
Brottsofferfonden kan sedan ge pengar
till arbete som kan hjälpa brottsoffer.
Brottsofferfonden betalar varje år ut
ungefär 35 miljoner kronor
till arbete som kan hjälpa brottsoffer.
Forskare och ideella organisationer
kan söka pengar från Brottsofferfonden,
inte brottsoffer själva.

Kunskapscentrum ska berätta om
att brottsoffer har rätt till brottsskadeersättning
från Brottsoffermyndigheten.
Vi ordnar kurser för personer
som möter brottsoffer.
Vi informerar myndigheter,
ideella organisationer och brottsoffer.Senast uppdaterad:2012-08-06