Brottsofferfonden och Kunskapscentrum

Varje person som blir dömd till fängelse
ska betala 800 kronor till Brottsofferfonden.
Brottsofferfonden kan sedan ge pengar
till arbete som kan hjälpa brottsoffer.
Forskare och ideella organisationer
kan söka pengar från Brottsofferfonden,
inte brottsoffer själva.

Kunskapscentrum ska berätta om
att brottsoffer har rätt till brottsskadeersättning
från Brottsoffermyndigheten.
Kunskapscentrum ordnar kurser för
personer som möter brottsoffer.
Kunskapscentrum  informerar myndigheter,
ideella organisationer och brottsoffer.Senast uppdaterad:2017-08-18
Telefonväxel
090-70 82 00,
måndag-fredag 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
Brottsskadeenhetens servicetelefon,
främst skadeståndsrättsliga frågor
090-70 82 00, menyval 4,
måndag-fredag 09.00 – 15.00
Fax
090-17 83 53
Postadress
Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 UMEÅ
Besöksadress
Storgatan 49 i Umeå