Bör jag polisanmäla?

Om du har utsatts för ett brott bör du, eller någon annan, så snart
som möjligt anmäla det till polisen. Man måste inte anmäla ett brott
men det är nödvändigt om du till exempel ska kunna få ersättning för
skador som du har fått till följd av brottet. Försäkringsbolagen och
Brottsoffermyndigheten kräver i regel en polisanmälan för att du ska
kunna få ersättning.

Hur gör jag en polisanmälan?
Det finns flera olika sätt att göra en polisanmälan:

• Ring 114 14 till polisen. Vid brådskande fall ringer du 112.
• Anmäl brottet på Polisens webbplats.
• Besök närmaste polisstation.

Om du har utsatts för ett grovt brott, till exempel misshandel, olaga
hot eller sexualbrott, är det bra att larma på telefon 112 så att polisen
kan komma till platsen. Då kan de dokumentera skador och eventuella
spår. Möjligheten ökar då också att klara upp brottet.

Polisens webbplats hittar du mer information om vad du bör göra.
Lägg särskilt märke till specialsidan om Brott i nära relationer.


Vad händer sedan?
När brottet är polisanmält inleds en kedja av händelser där flera
myndigheter är inblandade. Det kan vara svårt att veta vart du ska
vända dig för att få svar på dina frågor.

Under rubriken UTSATT FÖR BROTT, har vi samlat en hel del
information som vänder sig direkt till dig som utsatts för ett brott.

Gå vidare genom att välja bland underrubrikerna till UTSATT FÖR BROTT
i vänstermenyn på denna sida.

Senast uppdaterad:2011-11-28
Telefonväxel
090-70 82 00, sommartider vardagar klockan 8–12
Brottsskadeenhetens servicetelefon,
främst skadeståndsrättsliga frågor
090-70 82 00, menyval 4,
sommartider vardagar klockan 8–12
Fax
090-17 83 53
Postadress
Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 UMEÅ
Besöksadress
Storgatan 49 i Umeå